Nowa kopalnia w Lubelskim czeka na decyzję środowiskową

31 stycznia 2018, 07:30 Alert

Spółka eksploracyjno-wydobywcza Prairie Mining Limited, opublikowała raport kwartalny podsumowujący wydarzenia związane z realizacją w Polsce dwóch projektów budowy kopalni węgla koksującego: Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Dębieńsko na Górnym Śląsku.

Fot.: Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

Kopalnia Jan Karski

Prairie oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej, która jest ostatnim formalnym dokumentem potrzebnym do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko został w październiku 2017 r. złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz uzupełniony o dodatkowe dokumenty pod koniec listopada 2017 r. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, proces wydawania decyzji został już oficjalnie zainicjowany.

Spółka przeprowadziła konsultacje społeczne w trzech gminach: Wierzbica, Siedliszcze i Cyców, w ramach których przedstawiciele Prairie oraz specjaliści z międzynarodowej grupy konsultingowej Multiconsult Polska zaprezentowali kluczowe korzyści dla lokalnej społeczności związane z nowymi miejscami pracy oraz rozwojem, budową i funkcjonowaniem kopalni Jan Karski.

Fot.: Prairie Mining. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni Jan Karski

Wsparcie Chińczyków 

Wraz z końcem kwartału, zgodnie ze strategiczną umową o współpracy zawartą między Prairie i China Coal, Spółka otrzymała od China Coal zestaw dokumentów tworzących studium techniczno-ekonomiczne i analizuje uzyskane dokumenty. Obie firmy kontynuują prace nad studium techniczno-ekonomicznym, obecnie skupiając się na zaktualizowaniu go o wyniki uzyskane z badań węgla uzyskanego z kolejnego odwiertu badawczego i odzwierciedleniu informacji ujętych we wniosku o koncesję. Prairie i China Coal poczyniły znaczące postępy w rozmowach dotyczących zapewnienia pakietu dłużnego na potrzeby budowy kopalni Jan Karski przez chińskie instytucje finansowe. W ubiegłym kwartale Prairie gościła również delegacje z China Coal oraz Jinan Mine Design Institute w czasie której sfinalizowano oferty budowy kopalni przy udziale polskich podwykonawców.

Projekt Dębieńsko

W ramach projektu Dębieńsko, Spółka przeprowadziła w ostatnim kwartale prace rozbiórkowe, wykonała 28 wierceń związanych z lokalizacją infrastruktury powierzchniowej. Aktualnie Prairie przygotowuje się do programu wierceń podszybowych, których celem jest aktualizacja i oszacowanie zasobów wg standardów JORC umożliwiających rozpoczęcie budowy kopalni. Równolegle Prairie prowadzi rozmowy dotyczące przyszłych dostaw węgla oraz kontraktów typu off take z producentami stali i koksu.

Prairie z zadowoleniem odnotowała, że polski rząd w dokumencie pt. „Program dla Śląska” wyraził poparcie dla budowy nowych kopalni węgla, w tym odtworzenie kopalni węgla koksującego na terenie Śląska, czyli w miejscu lokalizacji kopalni Dębieńsko.

Silna pozycja gotówkowa Prairie, rezerwy finansowe w wysokości ponad 15 mln AUD, umowa z CD Capital z prawem do zainwestowania dalszych 55 mln AUD, a także umowa o współpracy strategicznej z China Coal na finansowanie i budowę kopalni Jan Karski, pozwalają Spółce na dalsze postępy w rozwoju obu realizowanych w Polsce projektów.

– Złożenie raportu środowiskowego oraz zorganizowanie konsultacji społecznych to kolejne kroki przybliżające nas do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski, we współpracy z China Coal – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie. – W Dębieńsku przygotowujemy budowę kopalni, która przy zmniejszającej się podaży węgla koksującego w Europie zapewni dostawy tego surowca producentom stali w regionie. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że polski rząd oficjalnie uwzględnił ponowne uruchomienie kopalni węgla koksującego w „Programie dla Śląska” – dodaje Ben Stoikovich.

 Prairie Mining Limited