Prairie Mining złożyło raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczący kopalni Jan Karski

30 listopada 2017, 12:30 Alert

Prairie Mining Limited ogłosiło formalne złożenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych dotyczących budowy kopalni Jan Karski – poinformowała spółka.

Fot.: Prairie Mining. Wizualizacja kopalni Jan Karski

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Według spółki prowadzone przez partnera Prairie, China Coal, prace nad studium techniczno-ekonomicznym dla kopalni Jan Karski są na ukończeniu. China Coal wraz z agencją projektową Jinan Mine Design Institute zostały zaproszone do Polski przez Prairie Mining w celu sfinalizowania prac nad oszacowaniem kosztów budowy kopalni prowadzonych z polskimi wykonawcami.

– Po złożeniu raportu środowiskowego i rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych, Prairie kontynuuje działania, których celem jest złożenie wniosku o koncesję wydobywczą umożliwiającą budowę kopalni Jan Karski we współpracy z naszym partnerem strategicznym, tj. spółką China Coal. Powinno to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie.

Prairie złożyło 6 października 2017 r. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska („RDOŚ”) w Lublinie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko („Raport środowiskowy”). W związku z przedstawieniem przez RDOŚ dodatkowych uwag, wniosek oraz Raport środowiskowy zostały uzupełnione 22 listopada br. Dokumentacja spełnia wszelkie wymogi formalne i jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez RDOŚ.

Prairie czeka obecnie na zatwierdzenie Raportu środowiskowego w formie wydania decyzji środowiskowej. Jest to ostatni komponent potrzebny do spełnienia wszystkich wymogów formalnych umożliwiających złożenie wniosku o wydanie koncesji wydobywczej dla kopalni Jan Karski. Niezależni konsultanci środowiskowi potwierdzili, że Prairie spełnia wszystkich wymogi regulacyjne. Spółka może się spodziewać uzyskania decyzji środowiskowej w przewidzianym prawem terminie.

Polska Agencja Prasowa