Prairie Mininig: Jakość węgla w Dębieńsku potwierdzona

23 stycznia 2017, 11:05 Alert

Prairie Mining Limited („Prairie”, „Spółka”), spółka eksploracyjno-wydobywcza prowadząca działalność w Polsce, otrzymała analizę prób węgla z odwiertu wykonanego na terenie projektu Dębieńsko. Przeprowadzona analiza potwierdza, że w Dębieńsku znajduje się węgiel koksujący wysokiej jakości, porównywalnej ze światowymi benchmarkami dla tego typu surowca.

– Wysoka jakość węgla koksującego typu 35 w Dębieńsku potwierdza, że Prairie Mining ma potencjał, żeby stać się ważnym dostawcą surowca dla europejskiego przemysłu stalowego. Dopełnieniem oferty będzie węgiel koksujący typu 34 i wysokiej jakości węgiel energetyczny pochodzące z kopalni Jan Karski niedaleko Lublina – mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie.

Odwiert wykonany na przełomie 2015 i 2016 roku potwierdza historyczne dane na temat wysokiej jakości węgla w koncesji Dębieńsko. Przeprowadzona analiza dowiodła występowanie węgla koksującego o średniej zawartości części lotnych (Mid-vol HCC) i węgla koksującego o niskiej zawartości części lotnych (Low-vol HCC). Rdzeń do badań został pobrany do głębokości 30 metrów poniżej pokładu 407/4.Potwierdzona została głębokość i miąższość pokładu, a parametry jakości węgla zostały przeanalizowane przez licencjonowane polskie laboratorium.

Węgiel, którego występowanie potwierdzono w Dębieńsku, spełnia międzynarodowe standardy dla węgla koksującego typu 35. Węgiel Mid-vol HCC znajduje się w pokładach leżących na głębokości 850-1000 m, a węgiel Low-vol HCC w pokładach na głębokości od 1000 do 1300 m, czyli na głębokościach zbliżonych do tych, na jakich analogiczny węgiel zalega w sąsiednich kopalniach należących do JSW.

– Pod koniec I kw. 2017 r. planujemy publikację wyników Wstępnego Studium Wykonalności dla Dębieńska. Jego elementem będą szacunki zasobów przygotowane zgodnie z JORC – mówi Mirosław Taras, członek kadry menadżerskiej Prairie.

Projekt Dębieńsko został przejęty przez Prairie w październiku 2016 r. Zlokalizowany jest na jednym z ostatnich w Europie złóż, w których występują znaczące zasoby węgla koksującego typu 35 – surowca poszukiwanego przez odbiorców z branży metalurgicznej. Węgiel z Dębieńska pozwoli na zmniejszenie importu węgla na rynki Unii Europejskiej z takich krajów jak Rosja, USA czy Australia. Projekt Dębieńsko posiada koncesję wydobywczą i dysponuje infrastrukturą zamkniętej w 2000 roku kopalni, która częściowo będzie mogła być wykorzystana przy budowie nowego zakładu górniczego.

Prairie Mining Limited