Prawie miliard zł dotacji na ładowarki samochodów elektrycznych i wodorowych. Dowiedz się jak skorzystać

29 listopada 2021, 15:45 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie od stycznia 2022 roku nabór nowych wniosków o wsparcie budowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Nowy program ma pozwolić na powstanie ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych i 20 stacji wodorowych.

Ładowarka naścienna AC. Fot. ABB
Ładowarka naścienna AC. Fot. ABB

Budżet programu o nazwie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” wynosi 870 mln zł. Polega na przekazaniu bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury ładowania na rzecz samorządów, firm, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz rolników indywidualnych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 22 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków, które może nastąpić szybciej, a wówczas zapadną kolejne decyzje.

– Uruchomienie przez NFOŚiGW programu wspierającego rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo ważny krok w kierunku ilościowego, ale także jakościowego rozwoju rynku infrastruktury w Polsce, w oparciu o stacje DC. Zasady dofinansowania były przedmiotem wielu analiz i konsultacji wykonanych przez PSPA, dzięki czemu korespondują z szeregiem postulatów branży – przyznaje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Podkreślić należy, że program przewiduje odpowiednio wyższe dotacje do stacji wysokich mocy, pozwalających wykorzystać potencjał samochodów elektrycznych nowej generacji. Według prognoz Polish EV Outlook, do 2025 roku w Polsce powinno funkcjonować co najmniej 43 tysiące punktów ogólnodostępnych. Bez wdrożenia dopłat i efektywnie działającego mechanizmu subsydiów osiągnięcie tego wyniku nie będzie możliwe – dodaje szef PSPA.

NFOŚiGW podaje, że obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Fundusz podaje, że wspomagająca rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie realizowana poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego projektu wynosi mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnej/Wojciech Jakóbik

Mazur: Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy postawić na elektromobilość (ROZMOWA)