Prawie wszystkie spółki węglowe osiągnęły dodatnie wyniki finansowe

8 marca 2019, 08:45 Alert

W 2018 r. prawie wszystkie polskie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe – poinformowali w czwartkowym oświadczeniu szefowie pięciu górniczych firm. Jak podali, branża zredukowała koszty, stale poprawia wydajność pracy i zwiększa nakłady na inwestycje.

fot. Tauron

W swoim oświadczeniu prezesi spółek górniczych odnieśli się do treści artykułu Barbary Oksińskiej pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”, który ukazał się 6 marca w „Rzeczpospolitej”.

Pod oświadczeniem, odnoszącym się do prasowych doniesień o ujemnych wynikach finansowych górniczych firm mimo rosnących cen węgla, podpisali się prezesi i wiceprezesi Polskiej Grupy Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), Lubelskiego Węgla Bogdanka, Tauronu Wydobycie oraz katowickiego Węglokoksu.

Największy krajowy producent węgla kamiennego – Polska Grupa Górnicza – poinformowała, że w minionym roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku, wobec 86 mln zł rok wcześniej.

„W minionym roku Polska Grupa Górnicza zarabiała na każdej tonie wydobytego węgla 25 zł; jest to najlepszy wynik, zarówno w przypadku PGG, jak i jej poprzedniczki, Kompanii Węglowej. Spółka realizuje także ambitny plan inwestycyjny, przeznaczając każdego roku na zakup sprzętu oraz przygotowanie nowych wyrobisk około 2 mld zł” – czytamy w oświadczeniu.

Wynik finansowy Węglokoksu wyniósł w minionym roku 113 mln zł brutto. W stosunku do 2017 r. spółka o 20 proc. zwiększyła przychody i – jak podano w czwartek – „dokonała znaczącej dywersyfikacji rynkowej, stając się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych”.

Dodatni wynik wypracowała także należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 r. wydobyła ona ok. 2,5 mln ton węgla, a jej wstępnie szacowany zysk brutto wyniósł ok. 56 mln zł.

„W 2018 r. roku spółki grupy kapitałowej Węglokoks przeznaczyły na wydatki inwestycyjne 235 mln zł; w tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 mln zł. Będą to w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń oraz duże projekty logistyczne” – podała spółka.

Grupa kapitałowa JSW w ciągu trzech kwartałów ub. roku wypracowała 1,44 mld zł zysku netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,3 mld zł wobec 6,7 mld zł w tym samym okresie 2017. „Wzrost przychodów był efektem sprzedaży większej ilości węgla i trendów cenowych na rynku koksu” – poinformowała w oświadczeniu JSW. Wyniki spółki za cały ub. rok nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane. Również JSW realizuje inwestycje, m.in. zmierzające do wzrostu produkcji węgla w kolejnych latach.

Stały wzrost i stabilizację przychodów notuje także – jak napisano w oświadczeniu – podlubelska kopalnia Bogdanka, której prawie cała produkcja sprzedawana jest w oparciu o kontrakty długoterminowe, zawierające formuły cenowe wyznaczające poziom cen na dany rok.

„Zastosowanie formuł cenowych stabilizuje przychody spółki w długim okresie, ale jednocześnie sprawia, że zmiany cen surowca na rynku – zarówno wzrost jak i spadek – odzwierciedlone są w przychodach firmy z rocznym opóźnieniem. Powyższe oznacza, iż wpływ wzrostu cen węgla obserwowany w roku 2018, znajdzie odzwierciedlenie w wynikach spółki w 2019 roku” – wyjaśnili przedstawiciele Bogdanki.

Szefowie spółek węglowych oszacowali, że w 2018 r. wysokość odprowadzonych przez te firmy podatków do budżetu państwa i związanych z nim instytucji przekroczyła 5 mld zł.

Tekst oświadczenia prezesów spółek górniczych:

„W związku z artykułem red. Barbary Oksińskiej pt. „Ceny węgla rosną, a wyniki kopalń i tak na minusie”, który ukazał się w Rzeczpospolitej w dniu 6 marca br., stanowczo protestujemy przeciwko zmanipulowanym i nierzetelnym informacjom, które znalazły się w tekście. Stwierdzenia o stratach zakładów wydobywczych, pomimo dobrej koniunktury na rynku węgla, nie mają żadnego odzwierciedlenia w faktach, zostały wyrwane z kontekstu i stawiają spółki wydobywcze w niekorzystnym świetle. Naszym zdaniem wymowa tekstu jest manipulacją. Wprowadza opinię publiczną oraz inwestorów w błąd.

Branża, kolejny rok z rzędu, uzyskała dodatni wynik finansowy, redukując przy tym koszty oraz stale poprawiając wydajność pracy i zwiększając nakłady na inwestycje. W 2018 roku wszystkie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe.

Polska Grupa Górnicza SA w minionym roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku. Osiągnięty wynik jest znacząco lepszy niż w 2017 roku, gdy zysk PGG wyniósł 86 mln zł. Także w minionym roku, Polska Grupa Górnicza zarabiała na każdej tonie wydobytego węgla 25 zł i jest to najlepszy wynik, zarówno w przypadku PGG, jak i jej poprzedniczki Kompanii Węglowej. Spółka realizuje także ambitny plan inwestycyjny, przeznaczając każdego roku na zakup sprzętu oraz przygotowanie nowych wyrobisk około 2 mld zł.

W minionym roku wynik finansowy Węglokoksu SA wyniósł 113 mln zł.”

nettg.pl/Polska Agencja Prasowa/CIRE.PL