Rząd zmienia prawo, by zwiększyć bezpieczeństwo pracy przy atomie

2 lutego 2021, 13:15 Alert
atom pixabay
Atom. Fot: Pixabay

W Dzienniku Ustaw zostało zgłoszonych pięć nowych aktów wykonawczych do ustawy o prawie atomowym. Mają one na celu zwiększenie poziomu ochrony radiologicznej przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi. Nowe przepisy wdrażają również wymagania w zakresie pomiarów zawartości wybranych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych – informuje Państwowa Agencja Atomistyki (PAA).

PAA podaje, że konieczność wydania rozporządzeń wynika z nowelizacji prawa atomowego z 2019 roku. Przepisy stanowią wdrożenie aktualnych wymagań europejskich w zakresie ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania promieniowania jonizującego.

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone:

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych,
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym,
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego,
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań,
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy.

Tereny kontrolowane i nadzorowane

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 2303) stanowi nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. poz. 910).

Zmiany

Agencja informuje, że wprowadzone zmiany obejmują m.in. umożliwienie dostępu do terenu kontrolowanego opiekunom pacjentów poddanych zabiegom diagnostycznym lub terapeutycznym, rozszerzenie katalogu podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych, nałożenie obowiązku zaopatrzenia pracowników wykonujących pracę na terenie kontrolowanym w środki ochrony indywidualnej, nałożenie obowiązku zapewnienia kontroli dozymetrycznej obszaru bezpośrednio przylegającego do terenu kontrolowanego, na którym występuje możliwość rozprzestrzenienia się skażeń promieniotwórczych oraz zmianę zakresu programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy na terenach kontrolowanych i nadzorowanych.

Rozporządzenie weszło w życie piątego stycznia 2021 roku.

Całe rozporządzenie można znaleźć tutaj.

Państwowa Agencja Atomistyki/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Francja w grze o atom w Polsce. Rozstrzygnięcie jest coraz bliżej