Prezes Lotos: Połączenie z Orlenem będzie korzystne dla spółek, ale potrwa