Prezes PAA wziął udział w posiedzeniu ENSREG

19 listopada 2019, 12:00 Alert

W Brukseli odbyło się spotkanie plenarne Europejskiej Grupy Regulatorów Jądrowych ENSREG. Na spotkaniu 14 listopada br. Polskę reprezentował pełniący obowiązki Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz.

Energetyka jądrowa

ENSREG

Spotkanie poświęcone było bieżącej działalności ENSREG. Omówiono między innymi kwestie związane z przeglądami wzajemnymi w zakresie zarządzania starzeniem się obiektów jądrowych. Spotkanie poświęcone było również przeprowadzaniu analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, tzw. stress testów, w krajach spoza Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania omówili także plany działalności grupy ENSREG na najbliższą przyszłość.

ENSREG to grupa zrzeszająca organy dozoru jądrowego z państw Unii Europejskiej. W pracach Grupy bierze również udział przedstawiciel Komisji Europejskiej. Grupa posiada kompetencje doradcze Komisji Europejskiej. Celem ENSREG jest ułatwianie współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w kwestiach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i gospodarką odpadami promieniotwórczymi. W ramach ENSREG prowadzone są również wzajemne przeglądy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych. Państwowa Agencja Atomistyki bierze aktywny udział w pracach ENSREG oraz działających pod jej auspicjami grup roboczych ds. bezpieczeństwa jądrowego, gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz transparentności działań organów dozoru jądrowego.

Państwowa Agencja Atomistyki

Polska i USA dzielą się doświadczeniami w ochronie atomu