Prezes Tauronu został szefem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

10 czerwca 2016, 11:15
remigiusz_nowakowski

(Tauron)

Uczestnicy XXIV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, 9 czerwca, wybrali na prezesa Izby Remigiusza Nowakowskiego, prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

– Ten wybór to wielkie wyróżnienie i obowiązek jednocześnie. Izba ma do spełniania kluczową rolę w tworzeniu pozytywnego obrazu polskiej energetyki, moderowaniu dyskusji o jej przyszłości oraz promocji osiągnięć branży i upowszechnianiu dobrych praktyk – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Zadania Izby realizowane są poprzez różnego rodzaju działania, z których ważniejsze to: współpraca z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, organizowanie szkoleń, doradztwa ekonomicznego technicznego i organizacyjnego, współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, a także organizacjami samorządowymi, tworzenie banku informacji gospodarczych, finansowych i innych, niezbędnych w działalności gospodarczej członków Izby.

Kadencja nowego prezesa IGEiOŚ obejmuje lata 2016-2019.