Prezydent podpisał ustawę o zapasach ropy i paliw

9 sierpnia 2019, 18:00 Alert
Magazyny ropy naftowej. Fot. PERN
Magazyny ropy naftowej. Fot. PERN

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o zapasach obowiązkowych ropy i paliw. Nowela m.in. przedłuża okres przejściowy, w którym część tych zapasów będzie można przechowywać w magazynach, niespełniających standardów udostępniania.

Cele noweli 

Chodzi o nowelę ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne.

„Celem nowelizacji ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (…) jest przeciwdziałanie sytuacji niedoboru pojemności magazynowych ropy naftowej i paliw oraz zapewnienie efektywnego zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia rynku krajowego w ropę naftową i paliwa z zapasów interwencyjnych państwa w sytuacji kryzysowej” – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

http://biznesalert.pl/ustawa-o-zapasach-ropy-i-paliw-magazynowanie-ropy-i-paliw-rynek-ropy-naftowej-w-polsce-energetyka/

Zasady magazynowania 

Jak dodano, nowelizacja wprowadziła możliwość czasowego użytkowania około 1,5 mln m sześc. pojemności podziemnego bezzbiornikowego magazynu ropy naftowej i paliw, które obecnie posiadają obniżoną sprawność wytłaczania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.
Ponadto, do 30 czerwca 2029 r., w przypadku braku pojemności magazynowych w magazynach spełniających wymagania techniczne oraz wystąpienia braku pojemności magazynowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego, prezes Agencji Rezerw Materiałowych będzie mógł czasowo utrzymywać zapasy agencyjne w magazynach niespełniających wymagań.

Jak zaznaczono, będzie to możliwe pod warunkiem zagwarantowania w umowie o magazynowanie zapasów agencyjnych możliwości wytłoczenia ropy naftowej lub paliw stanowiących te zapasy w okresach nie dłuższych niż 120 dni dla magazynów paliw i napowierzchniowych magazynów ropy naftowej i 180 dni dla podziemnych magazynów ropy naftowej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polska Agencja Prasowa
https://biznesalert.pl/zajdler-magazyny-ropy-rozbudowa-rezerwy-ropa-energetyka/