Rząd zwiększa dostępność programu Czyste Powietrze przez współpracę z bankami

14 kwietnia 2021, 15:45 Alert
smog warszawa
Smog w Warszawie / fot. Wikimedia Commons

– Zwiększamy dostępność programu Czyste Powietrze. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka o podpisanych dzisiaj przez Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowach z bankami, które planują uruchomić kredyty antysmogowe.

Program Czyste Powietrze

Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do WFOŚiGW wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste Powietrze, to 1,5 mld zł. – Dołączenie banków do programu »Czyste Powietrze« jest kluczowe z punktu widzenia jego realizacji. To gigantyczny modernizacyjny program, który ma podnieść jakość powietrza i standard życia Polaków. Kolejny kanał dystrybucji – środków zwrotnych i bezzwrotnych – z pewnością przełoży się pozytywnie na ilość składanych wniosków. To kolejny krok w kierunku zmiany programu i realizacji zaleceń naszych partnerów – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

Banki, które jako pierwsze wprowadzą ścieżkę bankową towarzyszącą programowi Czyste Powietrze to: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. Dostępne środki, w ramach których banki będą mogły obsługiwać wnioski o dotacje w Czystym Powietrzu – łącznie do 1,5 mld zł – rozdzielono proporcjonalnie, w oparciu o wolumen planowanej na lata 2021-2022 akcji kredytowej. Banki będą miały możliwość elastycznego dysponowania przyznanym limitem w tym czasie.

Warunkiem przystąpienia do programu Czyste Powietrze było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisane dzisiaj umowy gwarantują Polakom dostęp do placówek bankowych w całym kraju, gdzie do dyspozycji będą przeszkoleni przez NFOŚiGW doradcy, którzy udzielą niezbędnych informacji i pomogą w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW. Przygotowywana ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński