Jest projekt unijnej strategii offshore. Czy da więcej czasu polskiej ustawie offshore?

6 listopada 2020, 17:30 Alert
Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Zgodnie z projektem strategii morskiej energetyki wiatrowej Unii Europejskiej, Bruksela rozważa powstanie w ciągu 10 lat 60 GW mocy w offshore, a do 2050 roku nawet 300 GW. Projekt strategii, który przedostał się do mediów, zakłada także obowiązywanie obecnych przepisów dot. OZE do końca 2021 roku, a nie jak dotychczas do połowy przyszłego roku. Może opóźnić się więc wejście w życie dyrektywy RED II. Może to dać więcej czasu na pracę nad ustawą offshore.  Czy tak się stanie? Strategia ma zostać opublikowana po 18 listopada.

Unijna strategia offshore

Projekt strategii Komisji Europejskiej dla morskiej energii odnawialnej, do której dotarła agencja Reuters i który ma zostać opublikowany 18 listopada, podkreśla, że UE powinna dążyć  wybudowania do 60 GW  morskiej energii wiatrowej do 2030 roku. W 2050 roku powinno to być już 300 GW. Obecnie kraje UE dysponują 12 GW. W projekcie uwzględniono również cel 60 GW mocy pochodzącej z energii fal i pływów do 2050 roku.- Przejście na 300 GW energii wiatrowej i 60 GW energii oceanicznej do 2050 roku oznacza ogromną zmianę skali dla tego sektora w ciągu mniej niż 30 lat, z szybkością, która nie miała odpowiednika w żadnej innej technologii energetycznej w przeszłości – czytamy w projekcie.

WindEurope: Do 2050 roku moc z offshore w Europie może wynieść 450 GW

Osiągnięcie tych celów wymagałoby inwestycji w wysokości 789 miliardów euro i modernizacji obecnej polityki krajów, która doprowadziłaby – przy obecnych planach  do wykorzystania jedynie 90 GW  mocy zainstalowanych w morskiej energetyce odnawialnej do 2050 r.Projekt zakłada, że gwarancje lub umowy na zakup energii mogłyby pomóc w osiągnięciu zakładanego celu, podczas gdy fundusz odbudowy  UE na rzecz koronawirusa o wartości 750 miliardów euro mógłby wspierać nowe projekty.

Komisja wyjaśni również przepisy unijne, aby przybrzeżne obszary rynkowe, stały się bardziej efektywne przy integracji projektów morskich z sieciami elektroenergetycznymi. Byłoby to możliwe dzięki zastosowanie jednej ceny energii do obszaru morskiego, nawet jeśli instalacje sprzedają energię do wielu krajów.

Ruszają konsultacje unijnej mapy drogowej dla morskiej energetyki wiatrowej

Z informacji BiznesAlert.pl wynika zaś, że w ramach kluczowych działań uwzględnionych, Komisja przyjmie nowe ramy regulacyjne, w szczególności w odniesieniu do morskich obszarów rynkowych jako model docelowy dla projektów hybrydowych. Będą przygotowane także wytyczne rynkowe załączone do strategii. Komisja zaproponuje także poprawkę prawodawstwa, aby zapewnić możliwość bardziej elastycznej alokacji dochodów. Komitet Zainteresowanych Stron Energii Elektryczne przygotuje zaś zmiany w Kodeksach Sieciowych pod kątem morskich sieci wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC). Komisja dopilnuje, aby przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska zapewnił w pełni zaktualizowane i adekwatne do celu ramy umożliwiające efektywne kosztowo wykorzystanie morskiej energetyki wiatrowej oraz dobrze funkcjonujących rynków energii. Ma to nastąpić do końca 2021 roku.

WindEurope apeluje: Potrzeba więcej miejsca dla offshore, aby sprostać neutralności klimatycznej

Więcej czasu do pracy nad ustawą offshore?

Wreszcie Komisja dopilnuje, aby przegląd wytycznych dotyczących pomocy państwa w zakresie energii i ochrony środowiska zapewnił w pełni zaktualizowane i adekwatne do celu ramy umożliwiające efektywne kosztowo wykorzystanie morskiej energetyki wiatrowej oraz dobrze funkcjonujących rynków energii. Ma to nastąpić do końca 2021 roku. To bardzo ważna informacja dla Polski pod kątem prac nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej. Miała ona trafić w listopadzie do Sejmu i tam miała być w tym miesiącu procedowana. Z uwagi na dodatkowe pytania innych resortów do tej ustawy, nie została ona jeszcze przyjęta przez Radę Ministrów. Ustawa może trafić do Sejmu w połowie listopada lub na początku grudnia. Musi jednak najpierw znaleźć uznanie Rady Ministrów. Branża w związku z wejściem w życie dyrektywy RED II (o OZE) od połowy 2021 roku liczyła, że ustawa offshore będzie przyjęta pod koniec tego roku. Chodziło o to, aby mieć czas, aby projekty w ramach pierwszego systemu wsparcia mogły złożyć wniosek do URE i uzyskać decyzję przed końcem czerwca 2021. Propozycja strategii, ma więc zawierać wskazówkę, że rewizja obecnych zasad  dot. OZE i wejście w życie dyrektywy RED II może nastąpić dopiero od 2022 roku, co oznacza przedłużenie obecnych zasad do końca roku, a nie jak dotychczas KE wspominała do połowy 2021.

Ustawa offshore może trafić do Sejmu w grudniu

Morskie farmy wiatrowe w pierwszej fazie systemu wsparcia będą uzyskiwały kontrakty różnicowe po decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Następnie będą one wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej. Termin ich zgłoszeń do URE upłynie 31 marca 2021 roku. Urząd miał – wedle obowiązujących przepisów – czas na wydanie decyzji do 30 czerwca 2021 roku. Później miały wejść nowe przepisy unijne o wydawaniu decyzji o przyznaniu pomocy publicznej. Możliwość wejścia do tego systemu wsparcia kończyła się 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z projektem strategii morskiej energetyki wiatrowej, którą widział BiznesAlert.pl wejście w życie dyrektywy RED II (o OZE) może się opóźnić i obowiązywać dopiero pod koniec 2021 roku. W pierwszym etapie wsparcia mogą wziąć udział najbardziej zaawansowane projekty o mocy do 5,9 GW. Wejście w życie dyrektywy RED II może się opóźnić ze względu na nowy poziom redukcji emisji CO2 wynikający z polityki Nowego Zielonego Ładu. Rząd może więc mieć więcej czasu, aby jeszcze popracować nad ustawą offshore. Nawet jeśli ustawa wejdzie w życie w ciągu 2021 roku, firmy chcące zgłosić się do systemu wsparcia w pierwszej fazie nie będą musiały tego robić do końca czerwca 2021. Będą miały więcej czasu na formalności. Czy tak się stanie? Należy poczekać do publikacji strategii Komisji Europejskiej 18 listopada.

PKEE: Polska potrzebuje wsparcia unijnego transformacji z użyciem offshore

Możliwość wejścia do tego systemu wsparcia kończy się 30 czerwca 2021 roku. W kolejnych latach wsparcie będzie przyznawane już w formule aukcji konkurencyjnych. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat.

Reuters/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Czeski film o offshore ze służbami w tle