KE wszczyna szczegółowe postępowanie w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen

Komisja wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. – Na obecnym etapie Komisja obawia się, że proponowana transakcja doprowadziłaby do ograniczenia konkurencji na kilku rynkach, na których podmiot powstały w wyniku połączenia prowadziłby działalność – czytamy w komunikacie.  Postępowanie o Fuzji wszczęte  Na mocy rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska … Czytaj dalej KE wszczyna szczegółowe postępowanie w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen