Ile przemysł polski zyska na atomie? Resort klimatu aktualizuje dane

13 lipca 2021, 06:00 Alert
atom Elektrownia Mochovce na Słowacji. Źródło: Wikipedia
Elektrownia Mochovce na Słowacji. Źródło: Wikipedia

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje się do aktualizacji katalogu firm polskich zdolnych do udziału w projekcie budowy elektrowni jądrowej. Minister Michał Kurtyka wysłał list do przedsiębiorców w tej sprawie.

– Realizacja programu polskiej energetyki jądrowej w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w marcu bieżącego roku Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040) zakłada wprowadzenie do polskiego miksu energetycznego energetyki jądrowej poprzez wybudowanie 6-9 reaktorów lekkowodnych wielkoskalowych typu PWR (Pressurised water reactor) w perspektywie 20 najbliższych lat. W zależności od wybranej technologii – jednej dla całego programu – będzie to 6 do 9 reaktorów – przypomniał minister. – Oprócz bezsprzecznych korzyści jakie niesie dla naszego kraju to źródło energii, tj. zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ogólnie gospodarki, we wdrożeniu energetyki jądrowej upatrujemy też dodatkowych korzyści dla naszego kraju, jak np. rozwój nowych gałęzi przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Włączenie krajowego przemysłu – w optymalnym i możliwie dużym zakresie – jest jednym z celów działań ministerstwa klimatu i środowiska, które jest odpowiedzialne za realizację tego programu.

– Jednym z praktycznych narzędzi, w ramach działań wspierających polski przemysł w procesie włączania się w globalne łańcuchy dostaw sektora jądrowego realizowanych przez moje ministerstwo, jest katalog „Polish industry for nuclear energy”. Dokument ten prezentuje potencjał krajowych podmiotów w kontekście współpracy z zagranicznymi zleceniodawcami branży atomowej; dotychczasowa edycja katalogu z 2019 roku przedstawia profil ponad 300 polskich przedsiębiorstw, z czego ponad 50 posiada już doświadczenia w realizacji minimum 1 projektu dla zagranicznych elektrowni w ostatniej dekadzie – czytamy w liście. – Aktualnie ministerstwo klimatu i środowiska, wraz z rozwojem polskiego programu jądrowego przystępuje do aktualizacji tego katalogu i w związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w prace przygotowujące zaktualizowaną wersję dokumentu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród polskich przedsiębiorstw w celu pozyskania najaktualniejszych informacji o profilu ich działalności w kontekście realizacji prac dla sektora jądrowego, który będzie umieszczony w najnowszej edycji dokumentu – „Polish industry for nuclear energy ‘2021” – pisze minister.

Przedsiębiorstwa mogą wysyłać swój wkład do 13 sierpnia 2021 roku pod adres Andrzej.sidlo@klimat.gov.pl.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik