Przewozy Regionalne zakończyły trzyletnią restrukturyzację

11 kwietnia 2019, 14:30 Alert
Przewozy Regionalne

Przewozy Regionalne, największy polski przewoźnik kolejowy, zakończył z sukcesem trwającą przez ostatnie trzy lata restrukturyzację – poinformowała w czwartek na konferencji Anna Lenarczyk z zarządu Przewozów Regionalnych, właściciela marki Polregio.

„Ostatnie trzy lata dla naszej spółki były bardzo ważne. Realizowaliśmy, wdrażaliśmy program restrukturyzacji. Tenże program był kolejnym w historii spółki, ale pierwszym, który zakończył się sukcesem. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy firmą w pełni zrestrukturyzowaną” – powiedziała Lenarczyk. „W ciągu trzech lat, kiedy proces restrukturyzacji był wdrażany udało nam się osiągnąć rzecz w historii tej spółki nieosiągalną – dodatni wynik finansowy. Pierwszy taki w historii spółki był zanotowany w roku 2016” – dodała.

Lenarczyk poinformowała, że w ubiegły rok spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 51 mln zł. Plan restrukturyzacji Przewozów Regionalnych został zaakceptowany w roku 2015. W tym samym roku Agencja Rozwoju Przemysłu i Przewozy Regionalne podpisały umowę dokapitalizowania, na mocy, której ARP objęła większościowy pakiet udziałów (50 plus 1), pokrywając je gotówką w kwocie 770,3 mln zł. Tym samym, ARP stała się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Decyzję o udzieleniu Przewozom Regionalnym pomocy publicznej w formie dokapitalizowania poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015-2018. Został on pozytywnie zaopiniowany przez właścicieli, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Agencję Rozwoju Przemysłu i ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przewozy Regionalne w ubiegłym roku przewiozły 81,2 mln pasażerów. To o ponad 1,3 mln więcej niż w roku 2017. Udział w rynku Przewozów Regionalnych w ubiegłym roku wyniósł 26,2 proc. według liczby pasażerów. Drugie były Koleje Mazowieckie z dziełem w wysokości 19,2 proc., a na trzeci miejscu znalazły się PKP Intercity z 14,9-proc. udziałem w rynku.

Polska Agencja Prasowa