Przyjazne klimatycznie materiały budowlane mogą zaoszczędzić miliony ton CO2

28 września 2021, 12:15 Alert
CO2. Fot. freepik
CO2. Fot. freepik

Analiza Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (IW) pokazuje, że w sektorze produkcji stali i plastiku można byłoby zaoszczędzić tyle emisji CO2, ile emituje cały krajowy ruch lotniczy w Niemczech, nawet jeśli dotyczyłoby to tylko rządowych projektów budowlanych.

Jak dotąd budownictwo i ochrona klimatu nie miały ze sobą po drodze, wręcz przeciwnie – branża budowlana jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie. Według raportu ONZ budownictwo jest na rekordowym poziomie pod względem emisji gazów cieplarnianych. Sektor odpowiada za 38 procent globalnej emisji CO2. Wynika to m.in. z dużej ilości dwutlenku węgla, który powstaje podczas produkcji betonu – produkcja cementu uwalnia więcej CO2 niż cały światowy ruch lotniczy. Nowe badanie pokazuje również, że przy budowie nowych budynków istnieje ogromny potencjał ochrony klimatu. Według obliczeń Instytutu Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (IW), 1,9 miliona ton CO2 można by zaoszczędzić rocznie tylko dzięki publicznemu udzielaniu zamówień dla branży budowlanej. Państwo jest jednym z największych budowniczych w Niemczech. Potencjalne oszczędności CO2 odpowiadają ilości gazów cieplarnianych, które co roku powoduje niemiecki ruch lotniczy.

Obliczenia IW opierają się na fakcie, że w projektach budowlanych stosuje się 30 procent stali i tworzyw sztucznych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Przemysł stalowy jest branżą o największej emisji CO2 w tym sektorze. Według niemieckiego Ministerstwa Gospodarki produkcja i przetwarzanie materiału odpowiada za około 6 procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych w Niemczech.

Eksperci IW zajmują się przede wszystkim stalą: według ich obliczeń, 30 procent stali wykorzystywanej w zamówieniach publicznych musiałoby być produkowane w sposób neutralny dla klimatu do 2030 roku, aby osiągnąć docelowy poziom emisji. To samo dotyczy plastiku, który jest wymagany na przykład do rur lub okien.

W badaniu podkreślono, że w szczególności przetargi państwowe na projekty budowlane mogą mieć na celu ochronę klimatu. Z reguły inwestorzy prywatni chcą przede wszystkim oszczędzić koszty oraz szybko i tanio wznosić nowe budynki. Ponadto technologia produkcji przyjaznych dla klimatu materiałów budowlanych, takich jak stal i beton, jest w Niemczech wciąż w powijakach. Przemysł stalowy pracuje obecnie nad instalacjami pilotażowymi, które działają na zielony wodór zamiast węgla i koksu. Finansowanie mogłoby zatem być ważnym sygnałem, że warto inwestować w takie nowe technologie i że są one wykorzystywane. Jednak globalnie takie wysiłki byłyby niczym innym jak tylko początkiem. Jeśli chodzi o produkcję cementu, to przede wszystkim kraje takie jak Chiny i Indie emitują znaczne emisje CO₂ w wyniku prac budowlanych.

Spiegel/Michał Perzyński