Przyszłość odkrywki w Złoczewie pozostaje niepewna

4 maja 2017, 07:00 Alert

W październiku ubiegłego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi kolejny raz przesunęła termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji budowy nowej odkrywki węgla brunatnego Złoczew – na 28 kwietnia 2017 r. Jednak z uzyskanych przez portal CIRE informacji wynika, że póki co w tej sprawie nie należy się spodziewać rozstrzygnięć.

fot. PGE

Postępowanie administracyjne, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego ze złoża Złoczew oraz procedura oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji zostały wszczęte w lutym 2016 roku. Później pięciokrotnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przekładała termin rozstrzygnięcia sprawy. Ostatnio doszło do tego 14 października, kiedy kolejny termin ustalono  na 28 kwietnia 2017 r.

Jednak jak poinformował w piątek CIRE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew” nie została wydana ze względu na braki, jakie występują w złożonym przez inwestora raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W ocenie dyrektora przedstawionej dokumentacji nie można uznać za kompletną oraz pozbawioną wad czy informacji wzajemnie się wykluczających.W tej sytuacji 28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystosował kolejne wezwanie merytoryczne do inwestora.

– Dopiero po uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tj. w momencie, gdy dokumentacja będzie kompletna, możliwe będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –  informuje RDOŚ w Łodzi.

Brunatny dylemat PGE

CIRE.pl