PSE i Akademia Marynarki Wojennej razem na rzecz nauki

16 maja 2019, 15:15 Alert
PSE_AMW_foto
fot. PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Akademia Marynarki Wojennej (AMW) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Uroczyste podpisanie umowy z udziałem Jarosława Brysiewicza i Tomasza Sikorskiego – Wiceprezesów Zarządu PSE SA oraz kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta – Rektora-Komendanta AMW, odbyło się 16 maja 2019 r. w siedzibie PSE.

Zawarte porozumienie określa obszary wzajemnej współpracy PSE i AMW w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, a także dydaktycznej i organizacyjnej. Dzięki współpracy PSE będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia kadry naukowej Akademii, a studenci i pracownicy AMW otrzymają m.in. możliwość wizyt studyjnych na obiektach należących do operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP), a także uzyskają wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu: prac dyplomowych, warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych.

Celem współpracy jest wspólne inicjowanie i prowadzenie projektów naukowych i edukacyjnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne