PSE wybrały wykonawcę strategicznej linii 400 kV Kozienice-Miłosna

13 lipca 2021, 17:30 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały ze spółką ENPROM umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. To jedna z kluczowych inwestycji PSE pod kątem zapewnienia dostaw energii elektrycznej. 

Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

O linii Kozienice-Miłosna

W czerwcu 2021 roku PSE zakończyły postępowanie na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, PSE wybrały najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją polskie przedsiębiorstwo budownictwa elektroenergetycznego, firma Enprom.

Umowa z wykonawcą została podpisana 13 lipca 2021 roku Kwota kontraktu opiewa na 228 989 100,00 zł brutto. Firma będzie odpowiedzialna za wykonanie m.in. robót budowlano-montażowych przy budowie linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna.

Nowa, dwutorowa linia zastąpi istniejącą od lat 70. ubiegłego wieku linię jednotorową i zostanie w większości zlokalizowana w jej istniejącym korytarzu i pasie technologicznym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pomimo zwiększenia przepustowości linii, będzie ona oddziaływała na otoczenie w mniejszym stopniu niż ta działająca obecnie. Pozwoli to na zwężenie istniejącego pasa technologicznego.

– Budowa nowej linii 400 kV Kozienice – Miłosna to rozwiązanie korzystne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale przede wszystkim społeczności lokalnych. Linia zapewni niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej – mówi Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W styczniu 2021 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. W kwietniu 2021 roku uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych. Obecnie spółka jest w trakcie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2021 roku a ich zakończenie na 2023 roku.

Dwutorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice.

Nowy model  inwestycji

– Projekt jest prowadzony w nowym modelu, którego jednym z istotnych elementów jest pozostawienie po stronie PSE S.A. etapu przygotowawczego inwestycji, aż do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach Programu Dostaw Inwestorskich, który wdrożyliśmy w PSE S.A., dostarczymy również przewody fazowe. Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączony jest z zakresu umowy z wykonawcą robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu, w porównaniu do wcześniej stosowanego modelu „zaprojektuj i wybuduj”, istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse być realizowana bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A.

Od wielu lat realizujemy projekty dla PSE, natomiast ten jest pierwszy w ramach zupełnie nowego modelu, w którym to inwestor doprowadza projekt do etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładamy, że będzie to duże ułatwienie. Mamy dwa lata na wybudowanie linii, którą inwestor planuje przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego już w 2023. Zadanie jest ambitne, ale jesteśmy na nie przygotowani – mówi Mariusz Targowski prezes zarządu Enprom Sp. z o.o.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne