PSE: Model danych migracji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii jest już dostępny

28 grudnia 2021, 15:45 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że model danych migracji, niezbędny do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), jest już dostępny.

fot. Pixabay

PSE podkreślają, że celem procesu migracji danych jest przygotowanie danych inicjalnych niezbędnych do uruchomienia CSIRE. – Za dostarczenie tych danych odpowiedzialni są – zgodnie z zapisem Art. 20 ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093) – uczestnicy rynku. Celem pośrednim tego procesu jest również przygotowanie przyszłych użytkowników CSIRE do wymiany danych za pośrednictwem tego systemu – czytamy w komunikacie.

Zdaniem PSE, proces ten pozwoli odpowiednio przygotować dane źródłowe i zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane. Dodatkowo, ma on umożliwić na identyfikację niezgodności w danych sprzedawców energii i operatorów systemów elektroenergetycznych w procesie walidacji krzyżowej.

CSIRE to system teleinformatyczny, który służy do przetwarzania informacji rynku energii, w celu wsparcia procesów na rynku energii elektrycznej.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

Winiarski: CSIRE to cyfrowy przełom w polskim systemie elektroenergetycznym