PSE udzielają nowych warunków przyłączeniowych OZE

3 sierpnia 2020, 17:15 Alert
Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) określiły w lipcu 2020 roku warunki przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej ponad mocy 204 MW.

1,6 GW nowych warunków przyłączenia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do Krajowej Sieci Przesyłowej. Licząc od początku tego roku, PSE wydały łącznie pięć nowych warunków przyłączenia. Wszystkie dotyczą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Z końcem lipca 2020 roku łączna moc to 1,6 GW nowych mocy, które w najbliższych latach mogą trafić do sieci przesyłowej. W tym roku PSE wydały warunki przyłączenia: BeGreen Poland w Krajniku, Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (trzeci projekt morskiej farmy wiatrowej PGE), Finadvice Polska (farma wiatrowa w lokalizacji Leszno Gronowo), Enea Wytwarzanie (farma wiatrowa w Baczynie) oraz projekt E&G w Pątnowie (ostatnia z warunkami przyłączenia z pierwszego lipca).

Jaka jest procedura?

Zgodnie z przepisami prawa, podmiot ubiegający się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej składa do operatora sieci przesyłowej (PSE) wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej zwanych warunkami przyłączenia. Operator jest zobowiązany do przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,, w pierwszej kolejności instalacji OZE. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania tej energii, a podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru oraz posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, określonych we wniosku o określenie warunków przyłączenia, do których lub z których ma być dostarczana energia elektryczna.

Przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawcy do sieci przesyłowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia określonych przez OSP oraz warunków określonych ustawą Prawo energetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki

PSE zostały partnerem akcji #WdzięczniMedykom