PSE przystąpią do mechanizmu obniżającego koszty bilansowania dostaw energii

12 lutego 2020, 06:00 Alert
linie energia elektryczna
Linia elektroenergetyczna. fot. pixabay.com

Operator polskiej sieci elektroenergetycznej informuje, że niebawem ma przystąpić do mechanizmu, który pozwoli obniżyć koszty bilansowania dostaw energii na połączonych rynkach.

– Jeszcze w lutym odbędą się testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). Jeżeli przebiegną one pomyślnie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystąpią do regularnej, operacyjnej działalności w IN – czytamy w komunikacie spółki.

Polska zgłaszała wielokrotnie problemy wynikające z niezrównoważonych przepływów energii elektrycznej z innych rynków, szczególnie Austrii oraz Niemiec. Wybudowała przesuwniki fazowe pozwalające ograniczyć zjawisko tzw. przepływów kołowych, ale nadal ponosi koszty bilansowania dostaw energii z innych rynków. IN pozwoli je obniżyć.

W komunikacie czytamy, że polski operator systemu przesyłowego spełnił już wszystkie formalne i techniczne wymagania stawiane przed członkami projektu International Grid Control Cooperation (IGCC), w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN. PSE przeszły także testy na środowisku testowym. Ostatnim krokiem są testy na środowisku produkcyjnym, które są zaplanowane na  12-14  lutego. Po ich pozytywnym zakończeniu PSE będą mogły operacyjnie przystąpić do IN.

IN jest procesem prowadzonym w czasie rzeczywistym przez europejskich operatorów systemów przesyłowych i zapobiega aktywacji regulacji wtórnej w przeciwnych kierunkach oraz umożliwia rozliczenie kosztów niezbilansowania. Mechanizm IN ma na celu obniżenie kosztów bilansowania połączonych systemów elektroenergetycznych.

Obowiązek przystąpienia PSE do mechanizmu IN wynika z Rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z  dnia 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Guideline on Electricity Balancing, EBGL). Zgodnie z art. 22 EBGL do mechanizmu IN muszą przystąpić wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych, którzy realizują proces automatycznej regulacji częstotliwości wtórnej (aFRR).

Obecnie w projekt IGCC operacyjnie zaangażowani są operatorzy z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii, Danii, Belgii, Holandii, Czech, Chorwacji, Słowenii i Włoch.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik