PSE zaktualizowały swój podręcznik użytkownika rynku mocy

20 listopada 2020, 06:15 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że dokonały aktualizacji dokumentu pn.: “Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji dodatkowych”.

W zaktualizowanym dokumencie dodano opis złożenia wniosku poprzez opcję „Utworzenie jednostki rynku mocy uprzednio certyfikowanej”, która umożliwia złożenie wniosku na podstawie wniosku o certyfikację do aukcji dodatkowych z roku poprzedniego.

Zaktualizowaną wersję dokumentu można zobaczyć tutaj.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński