Kłossowski: PSE chcą, by w Polsce nie zmarnowała się ani jedna megawatogodzina energii

3 czerwca 2022, 13:45 Ciepłownictwo

– Wyprowadzanie energii z offshore wymaga długotrwałych inwestycji. Widzimy potrzebę rozbudowy połączeń południkowych, których za PRL nie było. Mamy kilka programów inwestycyjnych mających rozbudowę sieci elektroenergetycznych na terenie Polski północnej. Dbamy o to, by możliwe było bezpieczne wyprowadzenie mocy z offshore i elektrowni jądrowych, a także inwestycji PGE w Elektrowni Dolna Odra. Do tego się przygotowujemy – powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) Eryk Kłossowski podczas konferencji PTG Perspektywy Rozwoju Sektora Energii w Polsce 2040.

Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Sieć przesyłowa. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

– Podstawowym efektem, o które PSE dbają przy długoterminowych planach inwestycyjnych jest minimalizacja nieobsłużonego popytu na energię elektryczną. Oblicza się do godzinowo, celem jest, by maksymalnie przez 3h popyt nie był obsługiwany. Rozbudowa sieci na linii północ-południe ma doprowadzić do tego, by nie została zmarnowana ani jedna megawatogodzina – podkreślił prezes PSE.

– Wyzwaniem na najbliższe lata na całym świecie jest zachowanie bilansów mocy. Chodzi o to, żebyśmy nie poszli drogą np. Kalifornii, gdzie nowa energetyka i nowy przemysł wyprzedziły starą energetykę i stary przemysł. Fotowoltaiki powstawało o wiele więcej i szybciej, niż stare bloki mogły się modernizować. W zeszłym roku doszło do czegoś, co zostało nazwane „wzrostem starej ekonomii” – wzrost cen paliw kopalnych pokazał, że OZE nie zastąpią w stu procentach energetyki cieplnej. Jeżeli chodzi o rynek węgla, brak ekogroszku i wzrost cen gazu, można przewidywać, że dojdzie do rozwoju rynku pomp ciepła, co będzie wyzwaniem dla operatorów sieci. Energetyka zawodowa boryka się też z wyzwaniem jak pogodzić energetykę prosumencką z potrzebą stabilizowania systemu – dodał Eryk Kłossowski.

Opracował Michał Perzyński

Tchórzewski: Bezpieczeństwo energetyczne Polski musi się opierać na surowcach