PSE: Unia Europejska wesprze budowę infrastruktury energetycznej

17 marca 2020, 16:00 Alert
linia energetyczna

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym” – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Niezbędny element transformacji energetycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że inwestycja jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych.

W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i  zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i  zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo. Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych.

PSE poinformowały, że całkowita wartość tych inwestycji wynosi 1 022 350 128,74 PLN, a dofinansowanie z funduszy unijnych to 232 748 229,80 PLN. Wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z  OZE.

PSE rozpoczęły realizację tej inwestycji w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem infrastruktura powstająca w ramach projektu ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

PSE: Testy usługi DSR po raz kolejny zakończyły się sukcesem