PSE zostały wiceliderem branżowym w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2021

24 czerwca 2021, 18:00 Alert
Linie elektroenergetyczne PSE
Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że zajęły drugie miejsce w XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie oraz ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) uczestniczyły w tym prestiżowym rankingu już po raz czwarty. W poprzednich edycjach spółka uzyskiwała wysokie lokaty i zdobyła tytuł lidera oraz wicelidera w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. – Jesteśmy dumni, że po raz kolejny z rzędu Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały wyróżnione w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To docenienie odpowiedzialnej i codziennej pracy oraz dużego zaangażowania pracowników operatora systemu przesyłowego. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego sukcesu przyczynili. Pozycja wicelidera energetycznego zobowiązuje PSE do dalszego działania i rozwijania kolejnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonej przyszłości. W naszej strategii uwzględniliśmy wyzwania związane z neutralnością klimatyczną, nowymi technologiami i transformacją systemu elektroenergetycznego, którym zarządzamy – podkreśla Ada Konczalska, dyrektor departamentu komunikacji PSE.

– Każde kolejne wyróżnienie cieszy nas i motywuje do jeszcze większej aktywności we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju. Zarządzamy kwestiami zrównoważonego rozwoju oraz dążymy do zwiększania efektywności w prowadzonych procesach i obszarach biznesowych, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Od 2017 roku mierzymy nasz ślad węglowy, co pozwala na monitorowanie procesów i zarządzanie nimi tak, by redukować emisję gazów cieplarnianych – zaznaczyła Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik zarządu ds. zrównoważonego rozwoju PSE.

W dotychczasowych 15 edycjach rankingu organizowanego przez Koźmiński Business Hub uczestniczyło w sumie aż 230 firm. W tym roku, spośród ponad 100 przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału, zakwalifikowało się 70. – Pandemia wywołała – niejako w ramach efektu ubocznego – poważny wstrząs w wielu firmach, który zmienił także myślenie o zrównoważonym rozwoju i podejmowaniu wyzwań Strona 2 z 2 cywilizacyjnych. Skoro liderzy biznesu przekonali się, że kryzys jest możliwy, to znaczy, że wreszcie mogli też zacząć rozmawiać o formach i koniecznych etapach dostosowywania się. Mierzenie śladu węglowego, dekarbonizacja łańcuchów dostaw, zamykanie obiegu surowców, działy D&I w każdej firmie, odpowiedzialne innowacje, partnerstwa wielosektorowe, efektywność energetyczna, zrównoważone finansowanie, nowe struktury organizacyjne dla CSR – to tylko przykłady całkiem nowych podejść – podkreślił prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, współautor Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Uroczyste ogłoszenie wyników ROF odbyło się 18 czerwca podczas konferencji online. Pełne wyniki XV Rankingu Odpowiedzialnych Firm można znaleźć tutaj.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Jędrzej Stachura

Rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce