font_preload
PL / EN
Alert 4 czerwca, 2019 godz. 7:15   
REDAKCJA

Konferencja PSEW: Nowe trendy w finansowaniu OZE

OZE energetyka wiatrowa

Zielona energia to już nie tylko kwestia poprawy wizerunku, ale też niższych kosztów. Przemysł myśli o przechodzeniu na odnawialne źródła energii (OZE), bo te zyskują przewagę konkurencyjną nad elektrowniami konwencjonalnymi i mogą niebawem odciąć się od pępowiny publicznego wsparcia – przekonuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Jedną z dróg jest podpisanie przez odbiorcę przemysłowego bezpośredniej umowy z wytwórcą OZE. Łączenie stron takiego kontraktu umożliwi tworząca się platforma współpracy sprzedawców energii z jej odbiorcami – RE-Source Poland Hub.

Docelowo takie współdziałanie pozwoli budować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne bez wsparcia ze środków publicznych, w oparciu o długoterminowe korporacyjne umowy sprzedaży energii. Działanie hubu zostanie zainaugurowane trzeciego dnia Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Serocku, w dniach 10-12 czerwca 2019 r.

RE-Source Poland Hub ma być nie tylko platformą łączącą sprzedawców z odbiorcami, ale też miejscem prac nad propozycjami zmian regulacji, utrudniających dziś zawieranie PPA (Power Purchase Agreement). PSEW, które jest pomysłodawcą platformy, przekonało do zaangażowania się w inicjatywę kilku ważnych polskich i międzynarodowych graczy – m.in. Statkraft, Vestas oraz Enefit – spółkę -córkę estońskiego koncernu Eesti Energia.

Ideę Hubu wspiera także IKEA Retail Polska – IKEA w Polsce od lat inwestuje w rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki sześciu własnym farmom wiatrowym od 2016 r. produkujemy w Polsce więcej energii elektrycznej niż zużywamy na potrzeby własne, co pozwala nam całkowicie zneutralizować nasz ślad węglowy. Wspieramy inicjatywę RE-source ponieważ wierzymy, że tylko działając wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu – mówi Mariusz Podgórski, Kierownik ds. Energii i Klimatu w IKEA Retail Polska.

Do klubu zaproszony został krajowy lider produkcji zielonej energii PGE Energia Odnawialna oraz ważni odbiorcy po stronie krajowego przemysłu – KGHM, Grupa Azoty, PKP SA. Pomysł wspiera także Agencja Rozwoju Przemysłu.

PPA stają się na świecie coraz popularniejszą metodą finansowania odnawialnych źródeł energii. „Szczególnie w sytuacji, kiedy w kraju nie ma długoterminowej przejrzystości dla planowanych aukcji ani pod kątem terminu ani wolumenów energii wystawionych na sprzedaż, PPA mogą się okazać skutecznym sposobem wspierania produkcji i rozwoju zielonej energii” – mówi wiceprezes WindEurope Małgorzata Bartosik.

Nie oznacza to, że PPA powinny zastąpić aukcje, prawo europejskie pozwala bowiem na łączenie dochodów z obu tych źródeł. Jednak umowy PPA to dla producentów OZE szansa na długoterminowe, stabilne przychody i uniezależnienie się od zmiennych, czasami działających wstecz, mechanizmów wsparcia.

„Dla odbiorców energii, szczególnie tych energochłonnych, taka umowa wieloletnia to gwarancja zakupu energii w określonej cenie i uniezależnienie się od ryzyka wzrostu cen” – podkreśla Małgorzata Bartosik.

Dla wielu firm polityka zrównoważonego rozwoju, a w tym zakup zielonej energii, jest również strategią wizerunkową firmy. Według ostatniego raportu organizacji RE100, cel 100% OZE, wokół którego skupiają się jej członkowie, przekłada się na wymierne, pozytywne wyniki biznesowe.

Jak zaznacza wiceprezes WindEurope, W przypadku nowych projektów umowa PPA znacząco podnosi szanse zdobycia finansowania na korzystniejszych warunkach. „To obniża koszty całego projektu i pozytywnie wpływa na cenę, którą inwestorzy mogą zaoferować w ramach aukcji”  – ocenia Małgorzata Bartosik.

W Europie odbiorcy energii podpisali PPA z farmami wiatrowymi o mocy  5 GW, a z tego 1,5 GW w samym 2018 r. W Polsce zawarto dotychczas dwie tego typu umowy: pomiędzy spółką EWG Taczalin z Grupy VSB, a fabryką Mercedes Benz Manufacturing Poland, oraz pomiędzy PGE Obrót, a koncernem PepsiCo.

„Być może niedługo usłyszymy o kolejnych tego typu umowach, bo zainteresowanie zarówno ze strony energetyki wiatrowej, jak i przemysłu, jest duże. 28 międzynarodowych koncernów, członków RE100 zadeklarowało zainteresowanie PPA na polskim rynku” – mówi Małgorzata Bartosik. Jak jednak zauważa, firmy, które były już w zaawansowanym momencie negocjacji, ostatecznie się z nich wycofały z powodu ustawy zamrażającej ceny energii na 2019 r.

Kwestie regulacji oraz sytuacji rynkowej będą tematem dyskusji, towarzyszącej inauguracji RE-Source Poland Hub 12 czerwca, ostatniego dnia Konferencji PSEW w Serocku.