PSPA i TÜV SÜD połączyły siły w obszarze elektromobilności i wodoru

2 kwietnia 2020, 17:00 Alert
wodór paliwo
fot. Flickr

Porozumienie pomiędzy PSPA i TÜV SÜD Polska zakłada aktywną współpracę w organizacji szkoleń, certyfikacji i ekspertyz technicznych, a także projektów legislacyjnych w obszarze elektromobilności i ogniw paliwowych – informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych.

Kompleksowa współpraca

Mieczysław Obiedziński, prezes zarządu TÜV SÜD Polska i Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), podpisali umowę o współpracy w formie zdalnej, adekwatnie do bieżącej sytuacji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa i szeroko zakrojona współpraca w obszarach dotyczących zarówno działalności komercyjnej, m.in. w zakresie usług i ekspertyz technicznych, realizacji programów szkoleniowych i certyfikacyjnych, jak i w obszarach kreowania i stymulowania rozwoju rynku, poprzez aktywność regulacyjno-legislacyjną, opiniodawczą i edukacyjną.

W ramach porozumienia o współpracy, TÜV SÜD Polska stało się równocześnie oficjalnym „Partnerem Technicznym PSPA”, co w praktyce oznacza połączenie sił eksperckich zarówno w obszarze działalności statutowej organizacji związanej z rozwojem rynku paliw alternatywnych, jak i w obszarze komercyjnym, realizowanym przez obydwa podmioty w ramach szkoleń i usług technicznych oraz ekspertyz. Obie organizacje wykorzystują lub wdrażają narzędzia prezentacyjne i transmisyjne, które pozwalają na realizację projektów szkoleniowych i rozwojowych online dla partnerów i klientów.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Fioletowy wodór? Lepszy swój, niż z Rosji