Puka: Norwegia to atrakcyjny partner dla Polski

21 maja 2014, 15:40 Energetyka
Lidia Puka

W poniedziałek odbył się polsko-norweski ekspercki okrągły stół nt. zarządzania energią (Polish Norwegian Expert Roundtable on Energy Governance). Wydarzenie zorganizował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy z norweskim partnerem, NUPI.

– Rozwiązania norweskie w sektorze nie mogą być przełożone wprost na grunt Polski. Kraj, jako kluczowy dostawca gazu i ropy do Unii jest jednak niezwykle atrakcyjnym partnerem dialogu. Polska jest atrakcyjna dla Norwegii jako gracz wpływający na kształt polityki energetycznej UE – mówi Lidia Puka z PISM odpowiedzialna za organizację wydarzenia.

– Debata nad ramami polityki Unii Europejskiej na lata 2020-2030 ukazuje słabości w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, zdominowanej przez krajowe partykularyzmy. Zrównoważony rozwój nie jest już nadrzędnym celem w dyskusji, a do głosu w znacznej mierze dochodzą interesy przemysłu. Transformacja sektora nie będzie możliwa bez rozwoju rynku (w tym infrastruktry) i oszczędność energii, nie tylko w sektorze budownictwa – prezentuje wnioski dla UE ze spotkania w rozmowie z BiznesAlert.pl. Ekspert przywołuje także konkluzję na temat Rosji. – Odejście Europy od importu gazu 130 mld m3 z Rosji w perspektywie średniookresowej nie jest możliwe. Istotne jest jednak, aby nie pogłębiać tej zależności, zwiększać magazynowany wolumen gazu w Unii i połączenia z sąsiadami i rozwijać technologie energetyczne.

Uczestnicy okrągłego stołu poruszyli także kwestię wydobycia węglowodorów z norweskiego szelfu kontynentalnego w której biorą udział także polskie firmy. LOTOS Exploration & Production Norge oraz PGNiG Upstream International podpisały list intencyjny dot. współpracy na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisami spółki będą razem analizować i realizować potencjalne akwizycje oraz wspólnie występować w rundach koncesyjnych organizowanych przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

– Sukces rozwoju wydobycia na norweskim szelfie to równoważenie silnej roli państwa z interesami biznesu. Mechanizmy fiskalne zachęcają do reinwestycji i sprzyjają rozpoznaniu złóż – państwo w ten sposób bierze na siebie część ryzyka inwestycyjnego. Jednocześnie inwestycje na szelfie to okazja dla spółek do rozwijania współpracy z największymi graczami na świecie, jak BP, czy ConocoPhilips dla PGNiG. Rozpoznanie złóż w Polsce musi wiązać się z internacjonalizacją graczy – podkreśla kontekst polski Puka.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, finansowanego z Funduszy Norweskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele polskiej administracji, urzędnicy Komisji Europejskiej, polscy i norwescy eksperci oraz reprezentanci firm z branży energetycznej.

Celem Polsko-Norweskiego okrągłego stołu nt. energii była dyskusja na temat bieżących wydarzeń w sektorze, istotnych dla obu państw: polityki Unii, Rosji i rozwoju norweskiego szelfu. Inicjatywa odbyła się w ramach projektu Good Governance (www.goodgov.pism.pl), ukierunkowanego na zwiększenie współpracy i skuteczności Polski i Norwegii  w Europie. Norwegia jest nie tylko dostawcą ropy i gazu do UE ale i  członkiem wspólnego rynku.