Przepływ gazu przez Gazociąg Jamalski do Niemiec. Grafika: ENTSOG.

Przepływ gazu przez Gazociąg Jamalski do Niemiec. Grafika: ENTSOG.