Quo vadimus LNG? (ANALIZA)

27 lutego 2017, 15:00 Energetyka
LNG nowe 026
fot. Polskie LNG

Wieczorem, 24 lutego 2016 roku, metanowiec „Asia Vision” opuścił terminal Sabine Pass i wypłynął z pierwszym „łupkowym” transportem LNG w kierunku Brazylii [1]. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA), kraj, który jeszcze kilkanaście lat temu przedstawiany był jako możliwy importer LNG, dzięki rewolucji technologicznej, która stała się podstawą do rewolucji łupkowej pozwalającej dotrzeć do ogromnych, tanich pokładów gazu ziemnego i w konsekwencji do równie tanich pokładów ropy naftowej, stał się w długim terminie eksporterem gazu ziemnego LNG [2], ropy naftowej [3] i wyrobów ropopochodnych – piszą Andrzej P. Sikora i Mateusz P. Sikora z  Instytutu Studiów Energetycznych

Fakt ten potwierdza prognoza Annual Energy Outlook 2017 (AEO2017) opublikowana przez Energy Information Administration (EIA) (Rys. 1. i Rys. 2.)

Rys. 1. Prognozy handlu energią dla USA do 2040, Źródło: EIA

 

Rys. 2. Prognoza handlu gazem ziemnym dla USA w scenariuszu referencyjnym AEO2017 na lata 1980-2040, Źródło: EIA

Dokładnie rok później widzimy (Rys. 3), że to już nie rewolucja, to codzienna rzeczywistość… W tym czasie około 5,2 mld m3 amerykańskiego gazu ziemnego pochodzącego z niekonwencjonalnych formacji zostało wyeksportowanych na 61 metanowcach (37 różnych jednostek) do 18 krajów na całym świecie. Głównym odbiorcą amerykańskiego LNG było Chile, gdzie dopłynęło 833 mln m3, na drugim miejscu uplasował się Meksyk z 777 mln m3, a trzecią pozycję zajmują prawie ex aequo Chiny (487 mln m3), Indie (478 mln m3) i Argentyna (471 mln m3). Podkreślamy jeszcze jedną ciekawostkę, pierwszy transport amerykańskiego LNG do Japonii (JERA Co), największego importera LNG na świecie, wypłynął 7 grudnia 2016 roku i przepływając przez Kanał Panamski dotarł do celu po prawie miesiącu, 6 stycznia 2017 roku [4]. Co więcej kraj ten odebrał w styczniu 2017 roku łącznie trzy statki z USA po średniej cenie na poziomie 645 dol. za tonę [5] (około 16,8 dol./mmBtu)! Import z Australii, która była największym dostawcą LNG do Japonii w styczniu 2017, kosztował średnio 384 dol. za tonę (około 10 dol./mmBtu), natomiast z Angoli po 337 dol. za tonę (około 8,7 dol./mmBtu).

Średnia amerykańska cena w punkcie wyjścia dla 61 transportów wyniosła 4,65 dol./mmBtu [6] czyli około 171,45 dol./1000m3. Najtaniej za amerykański surowiec zapłacono 10 maja 2016 roku, za transport do Kuwejtu, kiedy to cena wyniosła 3,12 dol./mmBtu, czyli około 115,13 dol./1000m3, a najwięcej kosztował surowiec transportowany 9 września 2016 roku do Turcji, jego cena wyniosła 6,28 dol./mmBtu, czyli około 231,73 dol./1000m3 (dokładne dane dotyczące każdego transportu dostępne w Tabeli 2 dołączonej na końcu analizy, warto te dane przeanalizować szczegółowo – statki pływają nie zawsze w pełni załadowane(!), pływają z tym samym ładunkiem – dzielonym do kilku odbiorców np. Argentyna/Brazylia itp.).

Rys. 3. Eksport gazu LNG z USA w roku 2016 w podziale na kraj dostawy, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: U.S. Department of Energy

Z perspektywy Europy, najważniejszą informacją była cena surowca w pierwszym ładunku LNG wysłanym z USA do Europy. Dotarł on pod koniec kwietnia do Portugalii i kosztował 3,41 dol./mmBtu, czyli 126,17 dol./1000m3. Oczywiście, należy do tych kwot doliczyć koszty frachtu oraz opłaty regazyfikacyjne. Przypomnijmy [7], że na formułę całego kosztu składa się 115% ceny gazu w punkcie Henry Hub, około 2,25 dol./mmBtu opłaty technicznej za skroplenie gazu ziemnego (zapisanej w kontrakcie z 2011r. między Cheniere i Shell) oraz fracht. Wylicza się, iż łączny koszt transportu LNG z USA to około 4,15 dol./mmBtu, czyli 153,55 dol./1000m3 (Tabela 1).

 

Usługa

USD/mmBtu USD/1000m3*

Skroplenie (średnia dla 5 wybranych punktów)

2,66

98,15

Fracht (4500 mil)

0,59

21,77

Regazyfikacja (średnia dla 3 wybranych punktów)

0,89

32,84

Łącznie

4,15

153,14

 Tabela 1. Łączne koszty usług transportu LNG w USA, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: NERA Economic Consulting
* liczone dla wzoru 1$/mmBtu = 36,9$/1000m3

Dotychczas amerykańskie LNG pojawiało się w europejskiej części Atlantyku sporadycznie i powiedzmy wprost, omijało europejskie terminale regazyfikacyjne. Do 30 stycznia 2017 roku, tylko 5 metanowców przetransportowało LNG z USA do Europy (3 do Hiszpanii, 1 do Portugalii i 1 do Włoch). Nie oznacza to jednak, że nie może ich być więcej i że surowiec nie może być konkurencyjny cenowo do choćby rosyjskiego gazu ziemnego tłoczonego rurociągami. 22 czerwca 2016 roku ogłoszony 42 dniowy przestój zatłaczania gazu ziemnego do największego w Wielkiej Brytanii magazynu UGS Rough (kod EIC21W000000000094P) spowodował skok kwotowań notowanego na brytyjskiej giełdzie NBP kontraktu Winter 16 (zima 16) do poziomu 6,411 dol./mmBtu. Cena była na tyle wysoka, że pozwoliła nie tylko pokryć klasyczną opłatę dla eksportu, lecz także opłatę techniczną za skroplenie gazu ziemnego, a dodatni spread cenowy wyniósł 0,119 dol./mmBtu [8].

Rys. 4. Prognoza cenowa gazu zmiennego w punkcie Henry Hub, Źródło: EIA, Short-Term Energy Outlook

Oczywiście, powyższa informacja powinna być traktowana tylko jako przykład i bardzo ważna ciekawostka. Oznacza to jednak, że po pierwsze, cena amerykańskiego surowca jest bacznie śledzona przez Rosjan i Gazprom. Po drugie, podkreślaliśmy już to wielokrotnie, iż technologiczna rewolucja łupkowa całego sektora oil&gas w USA, spadki cen ropy naftowej, w połączeniu oczywiście z geopolitycznymi zawirowaniami (rola Iranu!), wojną w Syrii, aneksją ukraińskiego Krymu, destabilizacją Donbasu, światowymi sankcjami etc., otwarciem europejskiego rynku gazu i odejściem od indeksowania cen gazu cenami ropy naftowej, znacznie mniejszym niż uprzednio przewidywano zapotrzebowaniem na gaz ziemny w zachodniej części UE, bezpośrednio wpłynęła na ceny rosyjskiego gazu ziemnego oferowanego europejskim klientom [9].

Amerykański gaz w postaci LNG może się pokazać w Europie w każdej chwili. Co ciekawe, jak prognozuje EIA w Short-Term Energy Outlook [10], średnia cena gazu zmiennego w punkcie Henry Hub ma być nadal stosunkowo niska i w 2017 roku ma wynosić 3,34 dol./mmBtu i 3,70 dol./mmBtu w 2018 roku (Rys. 4). W myśl zasady „let’s do it”, amerykanie po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość obecnie wystarcza by ceny rosyjskiego gazu dla Europy były niskie (Rys. 5). Pod koniec lipca 2016 roku, prócz działającej od lutego 2016 roku pierwszej instalacji skraplania Train 1, Cheniere Energy Inc. uruchomiło drugą instalację, Train 2.

W efekcie, spółka dysponuje aktualnie mocami skraplającymi na poziomie 9 mln t/rok, czyli możliwością eksportu 12,4 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Już w styczniu 2017 roku miesięczny eksport LNG z terminala Sabine Pass został pobity osiągając 1,476 mld m3. Rósł on systematycznie osiągając 0,941 mld m3 w listopadzie i 1,189 mld m3 w grudniu 2016 roku. Prawdziwe rekordy dopiero padną, moce produkcyjne Cheniere Energy Inc. jeszcze się zwiększą, ponieważ kolejne 4 instalacje skraplające w terminalu Sabine Pass są już w budowie, planowane oddanie Train 3 przewidywane jest na pierwszą połowę tego roku [11].

Rys. 5. Średnie miesięczne ceny rosyjskiego gazu ziemnego na granicy niemieckiej (dol./mmBtu), Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: IFM

Nadpodaż surowca na światowych rynkach oraz presja, że łupkowe LNG [12] może pojawić się w europejskich terminalach powoduje, że cena za rosyjski gaz ziemny (Rys. 5.) jest od dłuższego czasu niska (ostatnie wzrosty były spowodowane głównie niskimi temperaturami w Europie). W efekcie, Gazprom bojąc się utraty swojego głównego rynku chwali się, że „bije rekordy sprzedaży” surowca w Europie (i Turcji). Rosyjski gigant zatłoczył w 2016 roku w tym kierunku 179,3 mld m3, czyli o 12,5% (19,9 mld m3) więcej gazu ziemnego niż w 2015 roku [13] (Rys. 6 i Rys. 7).

Rys. 6. Eksport rosyjskiego gazu ziemnego do Europy i Turcji – dane roczne, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: Gazprom Export

Rys. 7. Eksport rosyjskiego gazu ziemnego do Europy – dane miesięczne, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: Platts

Gazprom Export jest największym eksporterem gazu ziemnego na rynku europejskim, nadal około jedna trzecia importu gazu ziemnego do UE jest zatłaczana z kierunku wschodniego, czyli z Rosji. Europejscy odbiorcy, w tym PGNiG (proszę popatrzeć na wyniki spółki), w oczywisty sposób korzystają z atrakcyjnej oferty.

Drugim eksporterem gazu ziemnego do Europy jest Norwegia, lecz skoncentrujmy się najpierw na trzecim dostawcy jakim jest Algieria. Według danych Platts Analytics’ Eclipse Energy wynika, że z Afryki wyeksportowano w 2016 roku 49 mld m3 gazu ziemnego oraz LNG, czyli o 12 mld m3 więcej niż rok wcześniej. Głównymi odbiorcami gazu przesyłanego rurociągami były przede wszystkim Włochy (18 mld m3), Hiszpania (16 mld m3), a 15 mld m3 stanowił algierski eksport w postaci LNG.

Norwegia, podobnie jak Rosja, zanotowała bardzo dobry wynik w 2016 roku eksportując prawie 114,5 mld m3 (115 mld m3 w 2015 roku) z czego zatłaczając gazociągami do Europy 108,56 mld m3 oraz wysyłając 6 mld m3 w postaci LNG (Rys. 8 i Rys. 9). Norweskie Gassco informuje także o wysokiej efektywności swojego systemu przesyłowego, który utrzymał bardzo wysoki poziom wykorzystania – 99,71% (w 2015 roku 99,38%) [14].

 

Rys. 8. Eksport norweskiego gazu ziemnego do Europy – dane roczne, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: Gassco

Rys. 9. Eksport norweskiego gazu ziemnego do Europy – dane miesięczne, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: Platts

W listopadzie 2016 r. równie ciekawe informacje podał Tord Lien, były już norweski Minister Energii. Według niego, Norwegia dysponuje technicznymi możliwościami eksportu na poziomie 130 mld m3 rocznie. Jednocześnie dodaje, że w jego kraju „[…] bardzo dobrze rozumiemy najbliższe 20 lat i założony eksport na średnim poziomie 100 mld m3 rocznie (…)” [15]. I jest jeszcze jeden niezmiernie ważny „detal”, mianowicie prognozowane wolumeny sprzedaży gazu z norweskich złóż, 2017-2035 (Rys. 10).

Rys. 10. Prognozowane wolumeny sprzedaży gazu z norweskich złóż, 2017-2035, Źródło: The Norwegian Petroleum Directorate, styczeń 2017 [16]

Norweska, rządowa agencja odpowiedzialna za regulację surowców na norweskim szelfie kontynentalnym zakłada w swoim scenariuszu (aktualizacja styczeń 2017), że obecnie istniejące, ekonomicznie uzasadnione zasoby gazu ziemnego gotowe do wydobycia, systematycznie się zmniejszają w perspektywie do 2021 roku. Od 2021 do około 2030 roku zmniejszają się one o około 1/3, a mniej gazu ziemnego oznacza wzrost jego ceny i konkurencję ze strony krajów Europy Zachodniej. Potencjalne odkrycia nowych zasobów rekompensują ubytek, lecz wiąże się to przede wszystkim z ryzykiem poszukiwań, dodatkowymi kosztami, a w następstwie z wyższą ceną końcową surowca zatłoczonego do gazociągu.

Mając na uwadze plany polskiego Rządu dotyczące tzw. projektu „Bramy Północnej” są to bardzo ważne informacje i dane (!), nad którymi warto się pochylić i dokładnie je przeanalizować.

Norweskie Ministerstwo Energii nie ukrywa swojej strategii, prezentując ją publicznie. Podkreślają, że naturalnym odbiorcą norweskiego gazu są kraje Europy Zachodniej, w których z roku na rok pojawia się co raz mniej gazu z holenderskiego Groningen, największego złoża gazu ziemnego w Europie. W wyniku sądowych batalii (ryzyko trzęsienia ziemi) wydobycie było ograniczono do 27 mld m3 rocznie na lata 2015-2016, a obecnie mówi się o nawet o 22 mld m3 rocznie [17], kiedy jeszcze 2013 roku wydobycie przekraczało 50 mld m3 rocznie. Braki zastępuje właśnie surowiec norweski. A infrastruktura jest już w większości spłacona (amortyzacja!), dobrze funkcjonuje i dokładnie w takim celu została zbudowana. Dodatkowo, Norwegia politykę przychodów budżetu ma opartą na tzw. „stałych przychodach”. Twierdzą, że średni poziom eksportu 100 mld m3 gazu ziemnego rocznie w przeciągu 20 lat jest ekonomicznie bardziej opłacalny niż nieustanne zwiększanie sprzedaży, wydobycia, a w konsekwencji szybsze wykorzystanie złóż. Chłodna kalkulacja oraz modelowe podejście Norwegów do biznesu węglowodorowego pozwoli, wg ich opinii, również kontrolować, utrzymywać stałą cenę surowca. Zdają sobie oni doskonale sprawę, że to Rosja dysponuje tańszymi i bogatszymi złożami [18] i że to właśnie ten kraj jeszcze przez dłuższy czas wypełni główne braki na europejskim rynku, a resztę potrzeb zaspokoją dostawy LNG.

Wielokrotnie podnosiliśmy:

– koniec kontraktu PGNiG – Gazprom Export na dostawy gazu w 2022 roku,
– koniec umowy na tranzyt gazu ziemnego przez Gazociąg Jamalski w 2019 roku, a co za tym idzie, w złym scenariuszu, możliwość wskazania przez Rosjan dowolnego miejsca odbioru gazu na lata 2020-22,
– brak zakupu pierwszego metanowca z kierunku amerykańskiego, by pokazać Rosji, że także amerykańskie LNG to nasz możliwy kierunek,
– wysokie koszty wydobycia gazu ziemnego z dna Morza Północnego i Morza Barentsa,
– jakość gazu z Norwegii, czyli wysoki poziom jego zasiarczenia,
– ekonomicznie intersujące rozwiązanie oparte na istniejącej możliwości zatłoczenia norweskiego gazu ziemnego z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i przesłaniem jej do Polski (z wykorzystaniem interkonektorów w Danii i Niemczech),
– niezbędnego, z punktu widzenia „bankowalności” projektu, nowego długoterminowego kontraktu, tym razem z Norwegią, który stanie się podstawą do spłaty projektu Bramy Północnej, chyba, że w międzyczasie PGNiG pozyska koncesje i możliwości wydobycia
w Norwegii na poziomie 7-10 mld m³ gazu rocznie.

Minister, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, pan Piotr Naimski, poinformował 21 lutego 2017 roku, że projekt „Bramy Północnej” „[…] musi być ukończony w 2022 roku [19], jego zrealizowanie oznacza dla Polski możliwość wyboru między dostawami z różnych źródeł, które są pewne” [20]. Głęboko wierzymy, że pewnymi źródłami dostaw dla Polski po 2022 roku nie będzie tylko rosyjski czy norweski gaz odbierany na niemieckiej granicy [21], gdyż będzie to równie ekonomicznie trudne do uzasadnienia rozwiązanie jak rosyjski gaz ziemny zatłaczany na Ukrainę przez Słowację oraz opłacony z pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju [22].

 

Data wypłynięcia

Nazwa eksportera

Kraj dostawy

Nazwa metanowca

Wolumenn (Mcf) LNG

Wolumen

(m3) LNG*

Wolumen

(t) LNG**

Cena w punkcie wyjścia
$/mmBtu

Cena w punkcie wyjścia $/1000m3 ***

24-lut-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Brazylia

Asia Vision

1993109

56438

41200

3,35

123,615

15-mar-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Indie

Clean Ocean

2843575

80520

58780

3,77

139,113

26-mar-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Brazylia

Gaslog Salem

3270357

92605

67602

3,62

133,578

28-mar-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Energy Atlantic

3391066

96023

70097

3,95

145,755

8-kwi-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Stena Clear Sky

3128032

88575

64660

4,1

151,29

15-kwi-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Portugalia

Creole Spirit

3700091

104774

76485

3,41

125,829

25-kwi-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Gaslog Salem

3181993

90103

65775

3,87

142,803

10-maj-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Kuwejt

Creole Spirit

3609595

102211

74614

3,12

115,128

16-maj-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Gaslog Shanghai

3107118

87983

64228

4,54

167,526

26-maj-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Valencia Knutsen

3123106

88436

64558

4,54

167,526

3-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Maran Gas Sparta

3134927

88770

64802

4,51

166,419

10-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Maran Gas Delphi

1890696

53538

39083

4,51

166,419

13-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Maran Gas Apollonia

3134966

88772

64803

4,51

166,419

23-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Indie

SCF Mitre

3617006

102421

74768

4,51

166,419

10-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Maran Gas Delphi

1509551

42745

31204

4,51

166,419

20-cze-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Clean Energy

3133578

88732

64775

4,51

166,419

1-lip-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Hiszpania

Sestao Knutsen

2930435

82980

60575

4,51

166,419

20-lip-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Maran Gas Apollonia

3132116

88691

64744

5,6

206,64

14-lip-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Hispania Spirit

2996099

84839

61933

5,6

206,64

18-lip-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Jordania

Gaslog Greece

3566496

100991

73723

5,6

206,64

29-lip-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Maran Gas Delphi

3077733

87151

63620

5,6

206,64

6-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Argentyna

Clean Ocean

2190415

62025

45278

4,32

159,408

6-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Brazylia

Clean Ocean

508891

14410

10519

4,32

159,408

14-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Brazylia

Lobito

3424023

96957

70778

5,11

188,559

18-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Dominikana

BW GDF Suez Everett

2944980

83392

60876

5,2

191,88

23-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Stena Clear Sky

3686274

104383

76199

4,23

156,087

30-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Indie

Oak Spirit

3701179

104805

76507

4,74

174,906

4-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Sestao Knutsen

2942986

83335

60835

5,32

196,308

10-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Maran Gas Sparta

3444900

97548

71210

5,32

196,308

20-się-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Gaslog Saratoga

3129689

88622

64694

5,32

196,308

1-wrz-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Kuwejt

SCF Melampus

3458203

97924

71485

5,32

196,308

9-wrz-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Turcja

Sestao Knutsen

2941284

83287

60800

6,28

231,732

4-wrz-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Indie

Ribera del Duero Knutsen

3638872

103040

75219

4,73

174,537

11-wrz-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Jodania

Maran Gas Delphi

3361693

95192

69490

5,53

204,057

25-wrz-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Maran Gas Sparta

3315009

93870

68525

5,53

204,057

9-paź-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Jordania

Bilbao Knutsen

2941921

83305

60813

3,4

125,46

1-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Clean Ocean

3430079

97128

70904

4,89

180,441

3-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Indie

Methane Alison Victoria

3114776

88200

64386

5,43

200,367

9-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chile

Galea

2940473

83264

60783

5,43

200,367

11-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Creole Spirit

3628454

102745

75004

4,87

179,703

12-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Maran Gas Alexandria

3304396

93569

68306

5,43

200,367

16-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Methane Julia Louise

3634281

102910

75125

3,18

117,342

18-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Włochy

Wilpride

3328199

94243

68798

6,07

223,983

22-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Bilbao Knutsen

2936834

83161

60708

3,18

117,342

25-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Maria Energy

3706885

104966

76625

3,18

117,342

26-lis-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Turncja

Methane Princess

2885559

81709

59648

3,18

117,342

1-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Clean Ocean

3457558

97906

71472

4,41

162,729

2-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Korea Południowa

Golar Glacier

3453272

97785

71383

6,17

227,673

5-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Maran Gas Alexandria

3343242

94669

69108

3,72

137,268

5-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Maran Gas Alexandria

93386

2644

1930

5,82

214,758

7-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Japonia

Oak Spirit

3702981

104856

76545

3,72

137,268

9-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Chiny

Gaslog Salem

3310723

93748

68436

5,17

190,773

11-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Japonia

Stena Clear Sky

3704325

104894

76572

3,72

137,268

14-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Egipt

La Mancha Knutsen

3606162

102114

74543

6,21

229,149

16-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Korea Południowa

Maran Gas Efessos

3033309

85893

62702

3,72

137,268

16-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Korea Południowa

Maran Gas Efessos

371190

10511

7673

5,82

214,758

17-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Japonia

LNG Abalamabie

3729955

105620

77102

3,72

137,268

21-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Maran Gas Achilles

3422149

96904

70740

3,72

137,268

21-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Meksyk

Maran Gas Achilles

289070

8185

5975

5,82

214,758

23-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Korea Południowa

Seishu Maru

3308329

93681

68387

6,21

229,149

30-gru-2016

Sabine Pass Liquefaction, LLC

Turcja

Hispani Spirit

2935638

83127

60683

3,72

137,268

Całość eksportu LNG z terminala Sabine Pass

183 773 189 (Mcf) LNG

5 203 828

(m3) LNG*

3 798 795

(t LNG)**

4,65

$/mmBtu

171,45

$/1000m3***

Tabela 2. Eksport gazu LNG z USA, Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych; Źródło: U.S. Department of Energy
* liczone dla wzoru m³= ft³/35,315
** liczone dla wzoru 1 mld m3 = 7300 ton LNG
*** liczone dla wzoru 1$/mmBtu = 36,9$/1000m