Od przyszłego roku zapłacimy mniej za gaz

17 grudnia 2020, 17:30 Alert

Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny. W efekcie od nowego roku za gaz zapłacimy blisko 4,5 procent mniej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfę operatorowi Terminalu LNG w Świnoujściu – Polskie LNG oraz operatorowi magazynów Gas Storage Poland.

Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. BiznesAlert.pl

Ceny gazu w dół

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dotyczy odbiorców w gospodarstwach domowych – jedynej grupy odbiorców, dla której cenniki za paliwo gazowe zatwierdza regulator. W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są niższe o 4,5 procent natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 4,1 procent dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych Ls i Lw. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

– Ceny gazu na rynku hurtowym są najniższe od wielu lat. Nowa taryfa dla PGNiG Obrót Detaliczny jest trzecią kolejną zatwierdzoną przez regulatora obniżką cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

Ceny gazu w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach PGNiG OD uległy obniżeniu od stycznia 2020 r. o 2,9 procent od lipca 2020 roku o 10,6 procent a od stycznia 2021 roku – o kolejne 4,5 procent.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz kosztów zakupu gazu, płacą również za transport paliwa (dystrybucję). – Klienci PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i to na jej rzecz w ramach tzw. umowy kompleksowej ponoszą opłaty za transport gazu (postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla PSG jest w toku). Zatem skutek wprowadzenia nowej taryfy dla rachunku płaconego od stycznia 2021 r. przez odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, będzie niższy niż wynikający z samej obniżki ceny gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz stawki za usługę dystrybucji paliw gazowych tłumaczy URE.

– W konsekwencji zatwierdzonej dziś taryfy statystyczny odbiorca w grupie W-1.1 (tzw. kuchenkowicze), zużywający paliwo gazowe do przygotowania posiłków za gaz zapłaci o ok. 1,9 procent mniej, co oznacza spadek jego płatności o ok. 40 groszy miesięcznie. Dla średniego zużycia przez odbiorców grupy W-2.1 (używający gazu także do podgrzewania wody) płatność ulegnie obniżeniu o 2,7 proc. i wyniesie 2,40 zł/m-c. Spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Dla tej grupy płatności spadną o 2,9 procent tj. ok 7,4 zł miesięcznie – wyjaśnia URE.

Nowa taryfa PGNiG OD została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

URE wyjaśnia jednocześnie, że regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy często oferują gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2016 roku wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu:

  • od 1 stycznia 2017 roku – zwolniony z taryfowania został rynek hurtowy, a rynek detaliczny w zakresie LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów;
  • od 1 października 2017 roku – rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw domowych;
  • od 1 stycznia 2024 roku – zwolnione z procesu taryfikacji przez Prezesem URE będą ceny dla gospodarstw domowych.
    Uwolnienie cen dotyczy zarówno gazu wysokometanowego, jak i zaazotowanego.

Taryfy LNG i magazynowanie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także taryfę operatorowi Terminalu LNG w Świnoujściu – Polskie LNG oraz operatorowi magazynów Gas Storage Poland.Taryfa dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), ustalona przez Polskie LNG – operatora Terminalu w Świnoujściu – została zatwierdzona na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

– Spadek średniej stawki za usługi regazyfikacji wyniesie 9,3 procent. Obniżka stawek za usługi regazyfikacji wynika m. in. z planowanego wzrostu ilości regazyfikowanego gazu i tym samym znacznej poprawy efektywności funkcjonowania Terminalu. Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny wzrośnie natomiast o 1,4 procent – wyjaśnia koncern.

Zmiana taryfy dotyczącej usług magazynowania paliwa gazowego ustalona przez Gas Storage Poland oznacza wzrost średnich opłat za te usługi o ok. 1,6 procent. Wzrost stawek opłat związany jest ze wzrostem od 1 stycznia 2021 roku kosztów zakupu usług przesyłowych. Zmiana taryfy wejdzie w życie najwcześniej 1 stycznia 2021 r. i będzie obowiązywała do 31 marca 2021 roku.

Urząd Regulacji Energetycznej/Bartłomiej Sawicki