Rada Ministrów: Kredyt dla Ukrainy na wsparcie polskiego eksportu

10 września 2015, 17:45 Alert
20150908_kredyt_Ukraina

Kredyt w wysokości do 100 mln euro będzie przeznaczony na finansowanie eksportu towarów i usług z Polski na Ukrainę w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej granic oraz budowy ukraińsko-polskich przejść granicznych. Uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej „Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej” rząd przyjął 7 września 2015 r.

Przewiduje się, że preferencyjny kredyt rządowy na sfinansowanie dostaw polskich towarów i usług o charakterze niekomercyjnym niezbędnych dla rozwoju gospodarki ukraińskiej przyczyni się do modernizacji granicy polsko-ukraińskiej oraz wesprze rozwój współpracy gospodarczej ze wschodnim sąsiadem. To także forma wsparcia reform na Ukrainie.

Udział dostaw polskich towarów i usług w całości dostaw finansowanych kredytem nie może być mniejszy niż 60%. Wszystkie projekty w ramach kredytu będą realizowane przez polskich eksporterów. Wynegocjowane warunki finansowe kredytu dla Ukrainy są preferencyjne w porównaniu do kredytów rynkowych i zapewniają 35% poziom dotowania zgodnie z wymogami określonymi przez OECD. Kredyty rządowe w ramach pomocy wiązanej udzielane przez rząd Polski rządom innych krajów stanowią instrument oficjalnego wspierania eksportu.

Prognozuje się, że wypłaty w ramach umowy nastąpią głównie w latach 2016-2017.

Źródło: Ministerstwo Finansów