Zmiany w składzie rady nadzorczej Bogdanki

29 grudnia 2017, 12:45 Alert

W dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały odwołało Panią Magdalenę Kaczmarek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Nowaczyk.

Ewa Nowaczyk jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również Studia Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2007 r. odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z Enea SA związana od 2003 r., gdzie rozpoczęła pracę w Departamencie Finansowym. Obecnie zatrudniona w Enea Centrum sp. z o.o. na stanowisku Doradcy Dyrektora Departamentu Finansowo – Księgowego. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych – pełniła funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK sp. z o.o.

Polska Agencja Prasowa