Ministrowie środowiska UE omówili scenariusze dochodzenia do gospodarki zeroemisyjnej

7 marca 2019, 15:15 Alert
Unia Europejska flagi
fot. pixabay.com

5 marca 2019 roku obradowała Rada Unii Europejskiej. Ministrowie ds. Środowiska przeprowadzili debatę polityczną na temat długoterminowej wizji strategicznej dla gospodarki neutralnej dla klimatu („Czysta planeta dla wszystkich”).

Strategie określa osiem różnych scenariuszy zgodnych z Porozumieniem Paryskim, które można podzielić na trzy kategorie:

  • 80-85 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Scenariusze 1-5 doprowadziłyby do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80-85% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie różnych innowacyjnych technologii.
  • 90 procent redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Scenariusz 6 doprowadziłby do redukcji o 90 procent dzięki opłacalnej kombinacji wariantów określonych w poprzednich scenariuszach.
  • 100 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Scenariusze 7 i 8 pokazują, że neutralność klimatyczna do 2050 roku można osiągnąć dzięki większej ilości bioenergii i pochłaniaczy dwutlenku węgla, większemu wykorzystaniu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, efektywnej gospodarce o obiegu zamkniętym i zmianom zachowań.

Komunikat określa główne obszary, w których należy podjąć dalsze kroki: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, transport, przemysł, rolnictwo i użytkowanie gruntów. Przedstawiono w nim również elementy ram umożliwiających wspieranie niezbędnych inwestycji, badań i innowacji, transformacji społecznej i gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej, a także wzmocnienie roli obywateli i szczebla lokalnego.

Następne kroki

W 2019 roku kilka zespołów Rady przeprowadzi szeroko zakrojone debaty polityczne dotyczące wkładu poszczególnych obszarów polityki w ogólną wizję. Jednocześnie w pierwszej połowie 2019 roku. Komisja Europejska zamierza przeprowadzić debatę na temat niezbędnej głębokiej transformacji gospodarczej i głębokiej zmiany społecznej obejmującą wszystkie państwa członkowskie UE. Komisja będzie zachęcała parlamenty narodowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, miasta, społeczności i obywateli, w tym młodzież, do udziału w dialogach obywatelskich. Odbędą się dyskusje o sprawiedliwym wkładzie UE w efektywne osiąganie celów w zakresie przeciwdziałania wzrostowi średniej temperatury zawartym w Porozumieniu Paryskim w perspektywie długoterminowej i będą wskazywać kluczowe elementy, które pozwolą osiągnąć tę transformację.

Ponadto do 1 stycznia 2020 roku państwa członkowskie UE będą musiały opracować krajowe długoterminowe strategie na 2050 roku.

Piotr Chmiel