Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 1b: Lubiatowo-Kopalino, zamknięty układ chłodzenia wodą morską. Grafika: Raport OOŚ.

Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 1b: Lubiatowo-Kopalino, zamknięty układ chłodzenia wodą morską. Grafika: Raport OOŚ.