Projekt Zagospodarowania Terenu – wariant 1a: Lubiatowo-Kopalino, otwarty układ chłodzenia. Grafika: Raport OOŚ.

Projekt Zagospodarowania Terenu – wariant 1a: Lubiatowo-Kopalino, otwarty układ chłodzenia. Grafika: Raport OOŚ.