Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 2b: Żarnowiec, zamknięty układ chłodzenia wodą morską odsoloną. Grafika: Raport OOŚ.

Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 2b: Żarnowiec, zamknięty układ chłodzenia wodą morską odsoloną. Grafika: Raport OOŚ.