Projekt Zagospodarowania Terenu - wariant 1c: Lubiatowo-Kopalino, zamknięty układ chłodzenia wodą morską odsoloną. Fot. Raport OOŚ.

Projekt Zagospodarowania Terenu – wariant 1c: Lubiatowo-Kopalino, zamknięty układ chłodzenia wodą morską odsoloną. Fot. Raport OOŚ.