Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 2a: Żarnowiec, zamknięty układ chłodzenia wodą morską. Grafika: Raport OOŚ.

Projekt Zagospodarowania Terenu- wariant 2a: Żarnowiec, zamknięty układ chłodzenia wodą morską. Grafika: Raport OOŚ.