Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z produkcji wodoru. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z produkcji wodoru. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.