Rafako chce wznowić mediacje z Tauronem w sprawie bloku Elektrowni Jaworzno

14 października 2021, 11:00 Alert
Elektrownia Jaworzno komin Karolina Baca Pogorzelska 1
Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska.

Rafako, jego spółka zależna E003B7 oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) złożyły wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

Rafako, jego spółka zależna E003B7 oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wspólny wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – poinformowało Rafako.

– Emitent i spółka zależna złożyły oświadczenie o cofnięciu oświadczenia z dnia 28 września 2021 roku o odstąpieniu od zawartej na potrzeby tej mediacji umowy o mediację, na które to oświadczenie o cofnięciu NJGT wyraziła zgodę – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Rafako, E003B7 i NJGT wniosły o wyznaczenie terminu spotkania mediacyjnego.

ISBnews/Jędrzej Stachura

Rafako kończy mediacje z Tauronem. Nie widzi szans na ugodę w sprawie Elektrowni Jaworzno