Rafako porozumiało się polubownie z PGE GiEK ws. sporu o Elektrownię Bełchatów

20 czerwca 2022, 18:00 Alert

Rafako podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) porozumienie w sprawie ugodowego rozliczenia roszczeń stron w związku z realizacją umów na modernizację i budowę niektórych instalacji w Elektrowni Bełchatów.

fot. PGE

Porozumienie Rafako z PGE GiEK

Porozumienie, zawarte w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy następujących umów:

i. Umowa na dostosowanie do konkluzji BAT w zakresie rozbudowy młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów;

ii. Umowa na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów;

iii. Umowa na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów;

iv. Umowa na modernizację elektrofiltrów bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów;

v. Umowa na modernizację i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, podano w komunikacie.

Porozumienie przewiduje m.in. kary umowne na rzecz PGE GiEK w wysokości: 6,02 mln zł z tytułu umowy nr 3 (w tym do zapłacenia pozostało 5,34 mln zł) i zapłacone już kary z tytułu umów 4 i 5 w łącznej wysokości 13,37 mln zł. Wejście w życie porozumienia nastąpi z dniem jego zatwierdzenia przez sąd powszechny.

Rafako/Michał Perzyński