Raport IJ: Przyszłość polskiej energetyki pozostaje nieznana

19 marca 2019, 12:45 Alert

Opublikowany został raport Instytutu Jagiellońskiego „PEP 2040 – KPEIK. Strategia w strategii”. Jego autorzy porównali projekty oficjalnych dokumentów polskiego rządu, tj. „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030” (KPEiK), przekazanego już Komisji Europejskiej, oraz „Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP 2040).

Raport Instytutu Jagiellońskiego o PEP 2040 i KPEiK
Raport Instytutu Jagiellońskiego o PEP 2040 i KPEiK

Choć ta sama instytucja – Ministerstwo Energii – opublikowała oba dokumenty w odstępie niecałych 2 miesięcy, jest między nimi wiele rozbieżności dotyczących wizji sektora wytwarzania energii w Polsce. Ponadto najnowsza polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej nie została uwzględniona w sposób dostateczny, co może skutkować dalszymi zmianami. Z przedstawionych w raporcie analiz wynika, że polska elektroenergetyka wymaga dalszej debaty oraz ujednolicenia planów i zachowania konsekwencji w ich realizacji.

Kluczowym obszarem niezgodności między analizowanymi dokumentami jest podsektor wytwarzania energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki oraz wizja rozwoju energetyki wiatrowej, gazowej i pozostałych odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak woda, biomasa, biogaz. O ile przewidywany poziom mocy wytwórczych pozostaje wyższy w PEP 2040 niż dla obu scenariuszy KPEiK, o tyle oczekiwane wytwarzanie energii w PEP 2040 jest niższe niż w KPEiK, a do tego w roku 2040 odnotowuje widoczny spadek.

Całość raportu dostępna jest tutaj.

Instytut Jagielloński/BiznesAlert.pl