font_preload
PL / EN
Alert 3 listopada, 2017 godz. 15:15   
REDAKCJA

Raport roczny Lotosu został nagrodzony

Lotos fot. Lotos

Grupa LOTOS znalazła się po raz kolejny w gronie laureatów konkursu na najlepsze raporty roczne „The Best Annual Report”. Nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii „Przedsiębiorstwa”, a także specjalne wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie finansowe za rok 2016 wręczono podczas uroczystej gali finałowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

To już XII edycja organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków konkursu, którego ideą jest propagowanie najwyższych standardów sporządzania raportów rocznych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), zgodnie obowiązującymi wymogami formalnymi,  zaleceniami  instytucji  międzynarodowych  oraz dobrymi  praktykami  w  tym zakresie.

– Osiągnięcie kolejny rok z rzędu jednej z głównych nagród w konkursie potwierdza, że wysokie standardy raportów rocznych są dla nas niezwykle ważnym elementem komunikacji z interesariuszami – podkreśla Magdalena Teległow, szef Biura Sprawozdawczości w Grupie LOTOS.

W tej edycji konkursu LOTOS otrzymał też wyróżnienie za najlepsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016. Celem konkursu „The Best Annual Report” jest stworzenie standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, a tym samym promowanie spółek przygotowujących najlepsze raporty z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy. W kapitule konkursu zasiadają przedstawiciele firm audytorskich i konsultingowych, instytucji finansowych, organizacji związanych z rynkiem kapitałowym oraz mediów. Partnerem strategicznym konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia znajduje się na stronie: The Best Annual Report 2016.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2016 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania znajduje się na stronie LOTOSU w zakładce relacji inwestorskich: Raporty roczne.Zintegrowany Raport Roczny 2016 pod nazwą: „Rozwój dzięki innowacjom” dostępny jest wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie: www.raportroczny.lotos.pl. Jego tytuł nawiązuje do przyjętej przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. pod koniec ubiegłego roku strategii Spółki na lata 2017-2022.

Zgodnie z dobrymi praktykami zintegrowane raporty roczne koncernu publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Stanowi to znaczące ułatwienie dla zróżnicowanych grup odbiorców, gdyż zapewnia możliwość korzystania z licznych funkcjonalności on-line, odpowiadających ich preferencjom. Treści Raportu zintegrowano z zawartymi w serwisie internetowym i raportach spółki z poprzednich lat. Publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki opcji ekologicznego wydruku i ułatwieniom dla osób słabo widzących.

LOTOS