Ilustracja 10:Kreatywna destrukcja transformacji w sektorach energii, transportu i żywności prowadzi do licznych korzyści środowiskowych.

Ilustracja 10:Kreatywna destrukcja transformacji w sektorach energii, transportu i żywności prowadzi do licznych korzyści środowiskowych.