Ilustracja 7:Szybki spadek kosztu białka z precyzyjnej fermentacji (PF) oraz mięsa z hodowli komórkowej wpłyną na ich rozpowszechnianie się w miejsce dotychczasowych produktów odzwierzęcych.

Ilustracja 7:Szybki spadek kosztu białka z precyzyjnej fermentacji (PF) oraz mięsa z hodowli komórkowej wpłyną na ich rozpowszechnianie się w miejsce dotychczasowych produktów odzwierzęcych.