Ilustracja 8:Kreatywna destrukcja transformacji w sektorach energii, transportu i żywności prowadzi do redukcji emisji w sektorze hutniczym.

Ilustracja 8:Kreatywna destrukcja transformacji w sektorach energii, transportu i żywności prowadzi do redukcji emisji w sektorze hutniczym.