Ilustracja 6:Szybki spadek kosztu baterii (po lewej) wpływa na rozpowszechnianie się pojazdów elektrycznych i wzrost pojemności baterii (po prawej).

Ilustracja 6:Szybki spadek kosztu baterii (po lewej) wpływa na rozpowszechnianie się pojazdów elektrycznych i wzrost pojemności baterii (po prawej).