Ilustracja 2:Piąta Aleja (5th Avenue) w Nowym Jorku, po lewej w 1900 r., po prawej 13 lat później

Ilustracja 2:Piąta Aleja (5th Avenue) w Nowym Jorku, po lewej w 1900 r., po prawej 13 lat później